Капцов Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Капцов Іван Іванович

КАПЦО́В Іван Іванович (01. 07. 1940, с. Лазор'євське Сталінгр., нині Волгогр. обл., РФ) – фахівець у галузі нафтогазової промисловості. Д-р тех. н. (1990), проф. (2002). Закін. Моск. ін-т нафтохім. і газової пром-сті (1965). Відтоді працює в Укр. НДІ природ. газів (Харків): 1982–2010 – зав. відділу транспорту газу, від 2010 – пров. н. с.; за сумісн. від 1993 – зав. каф. експлуатації газових і теплових мереж Харків. академії міського госп-ва. Осн. напрям наук. дослідж. – проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз. Розробив і впровадив енергоощадну безвогневу технологію та комплекс обладнання для під'єднання відводів і технол. ліній у діючі газопроводи під високим тиском.

Пр.: Сокращение потерь газа на магистральных газопроводах. Москва, 1988; Основы технологии ремонта систем газотеплоснабжения. Х., 1999 (співавт.); Методы монтажа сантехнических систем из неметаллических труб: Учеб.-метод. пособ. Х., 2004 (співавт.); Оценка надежности трубопроводов системы централизованного теплоснабжения // Мат. Междунар. научно-тех. конф. «Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции». Х., 2008 (співавт.); Технологічні втрати газу під час пусків та зупинок газоперекачувальних агрегатів із турбінним приводом // Нафтова і газова пром-сть. 2010. № 4 (співавт.).

С. М. Стецюк


Покликання на статтю