Караваєв Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Караваєв Михайло Михайлович

КАРАВА́ЄВ Михайло Михайлович (1925, м. Іваново, РФ – ?) – хімік. Д-р тех. н. (1970), проф. (1972). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1985). Закін. Іванов. хім.-технол. ін-т (1955). У 1959–70 – кер. дослідниц. групи Сіверськодонец. філії (Луган. обл.) Держ. ін-ту азот. пром-сті (ДІАП, Москва), де займався проблемами вироб-ва азот. кислоти; від 1971 – зав. відділу технології азот. кислоти ДІАП. Осн. напрям наук. дослідж. – фіз.-хім. основи і технологія вироб-ва азот. кислоти, метанолу (зробив вагомий внесок у розвиток і впровадження його у вироб-ва в СРСР) та азот. добрив. Проводив нові перспективні дослідж. у галузі каталіт. окиснення азоту з отриманням оксидів азоту для вироб-ва азот. кислоти.

Пр.: Абсорбция окислов азота из концентрированных нитрозных газов // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1972. Т. 15, № 5; Каталитическое окисление аммиака. Москва, 1983; Технология синтетического метанола. Москва, 1984 (усі – співавт.).

О. Л. Овсієнко


Покликання на статтю