Каравайко Григорій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Каравайко Григорій Іванович

КАРАВА́ЙКО Григорій Іванович (27. 07. 1936, с. Кучинівка Щорс. р-ну Черніг. обл. – 18. 09. 2006, Москва) – мікробіолог. Д-р біол. н. (1973), проф. (1984), чл.-кор. РАН (1990). Премія ім. С. Виноградського АН СРСР (1991). Закін. Моск. ун-т (1959). Від 1962 працював в Ін-ті мікробіології РАН (Москва): 1975–78 та від 1981 – заст. дир., водночас від 1990 – зав. лаб. хемолітотроф. мікроорганізмів. Вивчав роль мікроорганізмів у трансформації мінералів, зокрема фізіологію, біохімію та екологію мікроорганізмів, які беруть участь у розкладі сульфід. і силікат. мінералів, вилуговуванні й біосорбції металів; питання біогідрометалургії. Зробив вагомий внесок у дослідж. механізмів окиснення сірки і сульфідів ацидофільними хемолітотроф. бактеріями. Започаткував новий наук. напрям – рудна мікробіологія і біогеотехнологія металів. Під його кер-вом розроблено низку технол. схем бактеріал. вилуговування кольорових і благород. металів із руд та концентратів.

Пр.: Физиология и геохимическая деятельность тионовых бактерий. Москва, 1964; Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд. Москва, 1972; Sulfobacillus – новый род термофильных спорообразующих бактерий // Микробиология. 1978. Т. 47, № 5; Физиологические и генетические характеристики некоторых штаммов Thiobacillus ferrooxidans, используемых в биогидрометаллургии // Приклад. биохимия и микробиология. 1997. Т. 33, № 5; Генотипический и фенотипический полиморфизм штаммов умеренно термофильной бактерии Sulfobacillus sibiricus // Микробиология. 2008. Т. 77, № 2 (усі – співавт.).

В. К. Позур


Покликання на статтю