Карадже-Іскров Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Карадже-Іскров Микола Павлович

КАРА́ДЖЕ-І́СКРОВ Микола Павлович (03(15). 01. 1896, Кишинів – 24. 07. 1949, Москва) – правознавець. Рано втратив батьків, виховувався в родичів у Одесі, де 1918 закін. Новорос. ун-т і був залишений для підготовки до професор. звання. Працював у Одес. ін-ті нар. госп-ва; від 1926 – в Іркут. ун-ті (РФ); від 1929 – у навч. закладах і наук. установах Ашґабата й Москви, зокрема 1942–48 – в Ін-ті права АН СРСР; водночас 1946–49 – у Моск. ін-ті зовн. торгівлі. Досліджував проблеми адм. права. Через звинувачення у применшенні ролі особистості в СРСР і відриві від рад. дійсності був позбавлений можливості повністю реалізуватися як науковець.

Пр.: Новейшая эволюция административного права. Иркутск, 1927; Публичные вещи. Вып. 1. Иркутск, 1927; Die öffentlichen Sachen nach Sovetrecht // Zeitschrift für Ostrecht. 1931. № 12; Beamtenhaftung und öffentlich-rechtliche Entschädigung nаch Sovetrecht // Там само. 1932. № 12; Das Verwaltungsrecht in der Sowjetunion (Russland) seit 1917 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. 1936. Bd. 23.

Літ.: Бельский К. С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста: К 100-летию со дня рождения Н. П. Карадже-Искрова // Государство и право. 1996. № 3.

Л. І. Саєнко


Покликання на статтю