Карась В’ячеслав Ігнатович — Енциклопедія Сучасної України

Карась В’ячеслав Ігнатович

КАРА́СЬ В'ячеслав Ігнатович (23. 07. 1946, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Харків. ун-т (1970). Відтоді працював у ВНДІ з охорони вод (Харків); від 1973 – у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 1989 – кер. лаб. ліній. індукц. прискорювачів зарядж. частинок та нерівноваж. кінетики плазми. Водночас 1994–2007 – проф. каф. фізики Харків. ун-ту повітр. сил; від 2007 – проф. каф. світлотехніки та джерел світла Харків. академії міського госп-ва. Наук. дослідж. присвяч. питанням плазм. електроніки та методам прискорення зарядж. частинок. Висунув теорії електромагніт. нестійкості сильнострум. іон. пучка у «гарячій» магнітоактив. плазмі; пучково-плазм. розряду в молекуляр. газах; прискорення іон. пучків у сильнострум. ліній. індукц. прискорювачі; нерівноваж. функцій розподілу частинок у твердотіл. плазмі; збудження кільватер. полів у плазмі послідовністю релятивіст. електрон. згустків; газового розряду низького тиску, індуков. мікрохвильовим випромінюванням зі стрибковою фазою.

Пр.: Линейный индукционный ускоритель зарядово-компенсированных пучков для инерциального УТС // ФП. 1993. Т. 19, вып. 5 (співавт.); Ускорение заряженных частиц интенсивным сверхкоротким электромагнитным импульсом, возбуждаемым в плазме лазерным излучением или сгустками релятивистских электронов // Там само. 2002. Т. 28, вып. 2 (співавт.); Взаимодействие с плазмой или газами микроволнового излучения со стохастически прыгающей фазой // Там само. 2005. Т. 31, вып. 9 (співавт.); Математичне моделювання у світлотехніці: Навч. посіб. Х., 2008 (співавт.); Quasi steady-state distributions for particles with power-law interaction potentials // J. Plasma Physics. 2005. Vol. 71, № 6.

О. С. Бакай


Покликання на статтю