Карасьов Григорій Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Карасьов Григорій Максимович

КАРАСЬО́В Григорій Максимович (14(27). 09. 1900, с. Литовники Орлов. губ., нині Брян. обл., РФ – 05. 07. 1979, смт Асканія-Нова Чаплин. р-ну Херсон. обл.) – вчений-агроном. Канд. с.-г. (без захисту дис., 1938), д-р біол. (1967) н. Закін. Моск. с.-г. академію (1925). Працював дир. С.-г. технікуму в м. Казань (нині Татарстан, РФ, 1925–29); заст. дир. з дослід. частини навч.-дослід. зернорадгоспу в Казахстані (1929–32); агрономом у Ростов. (РФ) і Херсон. обл. (1932–46); викл. Львів. с.-г. технікуму (1946–47); від 1947 – в Укр. НДІ тваринництва степ. р-нів «Асканія-Нова» ВАСГНІЛ (смт Асканія-Нова): зав. відділу степ. лісорозведення і ботан. парку (1950–71), ст. н. с.-консультант (1971–79). Розробив агротех. прийоми боротьби з посухою і вітровою ерозією ґрунтів на Пд. України та методи полезахис. лісорозведення. Автор розділу в кн. «Боротьба з ерозією грунтів» (К., 1968).

Пр.: Лесополосы гнездового способа посева в засушливых степях юга Украины // Агробиология. 1949. № 6; О возделывании люцерны в Аскании-Нова // Сов. агрономия. 1951. № 11; Из опыта акклиматизации растений в засушливой степи Украины // Бюл. Глав. ботан. сада АН СССР. 1952. № 13; Прийоми обробітку грунту в полезахисних насадженнях південного степу УРСР // ВСГН. 1958. № 4; Ботанический парк «Аскания-Нова». Итоги работ. К., 1962.

Літ.: Слепченко Л. О., Гавриленко Н. О. Григорий Максимович Карасев // Актуал. пит. збереження і відновлення степ. екосистем. Асканія-Нова, 1998; Рябко В. М. Аскания-Нова в решении научных проблем. Хн., 2007; Липшиц.

В. М. Рябко


Покликання на статтю