Каратєєв Арнольд Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Каратєєв Арнольд Михайлович

КАРАТЄ́ЄВ Арнольд Михайлович (16. 07. 1937, м-ко Дебальцеве Сталін. обл., нині місто Донец. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1990). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1960), де відтоді й працював (до 1973); у 1973–79 – зав., 1982–90 – проф. каф. хімії Хмельн. технол. ін-ту; від 1991 – зав. каф. технології полімер. композиц. матеріалів і покриттів Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Наук. дослідження: кінетика і механізм полімеризації гетероцикліч. сполук; нові комплексні онієві каталізатори в реакціях одержання мономерів, олігомерів і сітчастих полімерів; використання СО2 у надкритич. стані як монометра для одержання нового класу поліуретанів (без застосування токсич. діізоціанатів).

Пр.: Фурфурилглицидиловый эфир – структурообразователь линейных полимеров // Вопр. химии и хим. технологии. 2006. № 3; Кінетика фотополімеризації похідних фурфурилгліцидного етеру // Там само. № 4; Гетероциклические азотсодержащие сетчатые полимеры на основе фурфурилглицидилового эфира // Полімер. журн. 2008. Т. 30, № 3; Кинетика и механизм полимеризации фурфурилглицидилового эфира и его производных // Там само. 2009. Т. 31, № 2; New fireproof compositions for textile materials // Scientific Israel Technological Advantages. 2009. Vol. 11, № 1 (усі – співавт.).

Г. П. Зубар


Покликання на статтю