Карейша Сергій Дем’янович — Енциклопедія Сучасної України

Карейша Сергій Дем’янович

КАРЕ́ЙША Сергій Дем'янович (07(19). 02. 1854, с. Сухобарівка Хорол. пов. Полтав. губ., нині Решетилів. р-ну Полтав. обл. – 18. 01. 1934, Ленінград, нині С.-Петербург) – інженер шляхів сполучення. Закін. Одес. Рішельєв. г-зію (1872), С.-Петербур. ін-т інж. шляхів сполучення (1877). Відтоді працював на різноманіт. інж. посадах у службах колії Оренбур. і Пд.-Зх. залізниць, на буд-ві Вологод.-Архангел. залізниці; від 1897 – у Мін-ві шляхів сполучення, 1902 призначений пом. керуючого експлуатац. відділу упр. казен. залізниць. Після захисту 1895 в С.-Петербур. ін-ті інж. шляхів сполучення дис. «О централизации управления стрелками и сигналами» присвоєно звання ад'юнкта, від 1896 – проф. каф. залізниць, 1911–18 – ректор цього Ін-ту. Також у Ленінграді викладав у буд. технікумі (1925–29), електротех. ін-ті (1927–34), очолював каф. залізниць 2-го політех. ін-ту. Дослідж. у галузі залізнич. колій, станцій і вузлів. Його праці з питань захисту від сніг. заметів залізнич. станцій і колій отримали міжнар. визнання. Уклав низку бібліогр. покажчиків із залізнич. тематики.

Пр.: Среднеазиатский хлопок, его культура, очистка, прессовка и отправка на рынки Европейской России // Инженер. 1890; О мерах к увеличению пропускной способности железных дорог // Тр. 11-го совещател. съезда инж. службы пути. 1894; Наставление по борьбе со снежными заносами. Петроград, 1922 (співавт.); Краткий курс железных дорог. Москва; Петроград, 1923; О расположении путей и зданий на малых станциях дорог трех- и четырехпутных. Петроград, 1923; Эксплуатация железнодорожных станций. Петроград, 1923; Станции средней величины. Петроград, 1923; Краткая энциклопедия железнодорожного дела. Петроград, 1923 (співавт.); Железнодорожные станции: Устройство и проектирование. Москва; Ленинград, 1926; Содержание и ремонт пути: последние достижения. Москва, 1926.

Літ.: Сергей Демьянович Карейша // Железнодорож. дело. 1927. № 7–8; Пятидесятилетний юбилей деятельности профессора С. Д. Карейши // Тр. Ленингр. ин-та инж. железнодорож. транспорта. 1928. Вып. 97; Тихомиров М. П. С. Д. Карейша и его вклад в библиографию железнодорожного дела // Тез. докл. ХІ науч.-тех. конф. Ленинград, 1949; Сергей Демьянович Карейша // Мат. к биобиблиографии. 1959. Т. 1; Ректоры Санкт-Петербурга. С.-Петербург, 1997; Самые знаменитые железнодорожники России. Москва, 2005; Горецький О. А. С. Д. Карейша (1854–1934) – визначний вчений-залізничник, інженер і викладач // Питання історії науки і техніки. 2008. № 3.

О. С. Жученко


Покликання на статтю