Кар’єр — Енциклопедія Сучасної України

Кар’єр

КАР’Є́Р (франц. carrière – каменоломня) – 1) сукупність гірничих виробок і внутрішніх відвалів, що виникають в земній корі під час добування корисних копалин відкритим способом при неглибокому їхньому заляганні; 2) гірниче підприємство, яке здійснює добування корисних копалин (вугілля, руди, неруд. матеріалів) відкритим способом. У вугіл. пром-сті К. називають розрізом, у гірничоруд. – рудником (копальнею). У К. здійснюють підготовчі (переважно це видалення родючого шару ґрунту з подальшим нанесенням його на поверхню відвалів після закінчення експлуатації К. і відведення поверхн. вод), розкривні та добувні роботи, а також транспортування корис. копалин. Глиб. окремих К. досягає кількох сотень метрів, а обсяг добутої маси – до 40–60 млн т корис. копалин і понад 100 млн т розкрив. порід (напр., Пн. гірн.-збагачув. комбінат у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.). К. з їхніми відвалами, нагромадженням розкрив. порід та ін. спотворюють ландшафти і завдають знач. шкоди довкіллю (забруднення пилом і компонентами сировини, зниження рівня підзем. і ґрунт. вод, активізація карст., зсув. та обвал. процесів, погіршення умов існування біоти і проживання місц. населення тощо). У процесі експлуатації К. виникає проблема їхньої аерації (провітрювання). На поч. 1970-х рр. у колиш. СРСР сформувалася спец. галузь гірн. науки – аерологія К., яка вивчає властивості атмосфери К. та аеромех. і термодинам. процеси, які в них відбуваються. Осн. мета цієї галузі – створення на відкритих розробках нормал. сан.-гіг. умов праці. Її реалізація охоплює використання природ. сил і факторів для інтенсифікації природ. провітрювання та штуч. вентиляції, а також застосування способів і засобів зв’язування та вилучення шкідливих домішок у місцях їхнього утворення та виділення. Природне провітрювання К. здійснюють за вітр. і терміч. схемами. Їх часто комбінують. Якщо природне провітрювання не забезпечує умов нормал. ведення робіт у К., застосовують способи його інтенсифікації, а також засоби місц. (зрошув.-вентиляц. установки, вентилятори з трубопроводами) та заг.-обмін. (за допомогою потуж. вентиляц. установок на базі авіац. техніки) вентиляції. Для зменшення пило- та газовиділення в К. використовують комплекс технол., організац. і тех. заходів, які обґрунтовують з урахуванням природ. умов, кількості та вмісту шкідливих домішок у вузлах пило- та газовиділення і екон. можливостей підпр-ва. Після закінчення експлуатації К. мають бути здійснені заходи з рекультивації порушених ландшафтів.

Літ.: Бересневич П. В., Михайлов В. А., Филатов С. С. Аэрология карьеров: Справоч. Москва, 1990; Зберовский А. В. Охрана атмосферы в экосистеме: карьер–окружающая среда–человек. Дн., 1997.

П. В. Бересневич

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
П. В. Бересневич . Кар’єр // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9799 (дата звернення: 15.06.2021)