Каришев Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Каришев Микола Олександрович

КА́РИШЕВ Микола Олександрович (06. 12. 1855 – 05. 02. 1905, Москва) – економіст. Походив із дворян Калуз. губ. (Росія), виховувався у родині тітки О. Гнєдиної в Олександрів. пов. Катеринослав губ. Закін. Харків. г-зію, Моск. ун-т. До 1885 працював у С.-Петербур. лісовому ун-ті; 1888–91 – у Моск. ун-ті; 1891–93 – у Дерпт. ун-ті (нині м. Тарту, Естонія); 1893– 96 – проф. статистики Олександрів. ліцею (С.-Петербург); 1896–1905 – проф. політекономії і статистики Моск. с.-г. ін-ту. Захистив доктор. дис. «Крестьянские вненадельные аренды». Від 2-ї пол. 1870-х рр. співпрацював у період. вид. – часописах «Днепр», «Русское богатство», г. «Русские ведомости», «Юридический вестник» та ін. Досліджував екон. проблеми с. госп-ва, зокрема селян. землеволодіння та земел. оренди; обстоював необхідність і ефективність сільс. общин. Від 1881 – гласний, згодом – мировий суддя, зав. земських шкіл Олександрів. пов.; від 1885 – опікун гнєдин. ремісн. уч-ща.

Пр.: Вечно-наследственный наем земель на континенте Западной Европы. Москва, 1885; Экономические беседы. 1888; 1893; Материалы по русскому народному хозяйству. Наша фабрично-заводская промышленность в половине 90-х гг. С.-Петербург, 1898; Земские ходатайства 1865–1884. Москва, 1900; Из литературы вопроса о крупном и мелком сельском хозяйстве. Москва, 1905.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю