Карлович Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Карлович Юрій Іванович

КАРЛО́ВИЧ Юрій Іванович (18. 04. 1949, Ленінград, нині С.-Петербург) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Одес. ун-т (1971). Працював 1974–86 в Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР; 1986–93 – у Відділ. гідроакустики Мор. гідрофіз. ін-ту АНУ (Одеса): від 1992 – пров. н. с.; 1993–95 – на наук. і викладац. роботі у Тех. ун-ті в м. Хемніц (Німеччина); 1996–99 – у Ін-ті вищої техніки в Лісабоні; 1999–2009 – у Центрі дослідж. і навчання в Мексиці. Основні напрями наук. досліджень: одно- та двовимірні сингулярні інтеграл. оператори; оператори типу Берґмана; одновимірні псевдодиференціал. оператори у просторах з ваговими нормами; крайові задачі для сингуляр. інтеграл. рівнянь; алгебра сингуляр. інтеграл. операторів із зрушеннями.

Пр.: Локально-траекторный метод изучения обратимости в С*-алгебрах операторов с дискретными группами сдвигов // Докл. АН СССР. 1988. Т. 299, № 3; Convolution Operators and Factorization of Almost Periodic Matrix Functions // Operator Theory: Advances and Applications. 2002. Vol. 131 (співавт.); Algebras generated by Bergman and anti-Bergman projections and by multiplications by piecewise continuous coefficients // Integral Equations and Operator Theory. 2005. Vol. 52 (співавт.); A local-trajectory method and isomorphism theorems for nonlocal С*-algebras // Operator Theory: Advances and Applications. 2006. Vol. 170; Pseudodifferential operators with compound slowly oscillating symbols // Там само. 2006. Vol. 171.

І. В. Первушина


Покликання на статтю