Крикун Микола Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Крикун Микола Григорович

КРИКУ́Н Микола Григорович (09. 05. 1932, Житомир) – історик. Д-р істор. н. (1992), проф. (1994). Дійс. чл. НТШ (2002). Закін. Львів. ун-т (1957), де й працює від 1958: у 1984–92 – зав. каф. історії пд. і зх. слов'ян, від 1992 – проф. каф. історії Центр. та Сх. Європи. Досліджує соц.-екон. проблеми, демографію й адм.-тер. устрій Правобереж. України у 15–18 ст., історію укр. козацтва.

Пр.: Адміністративно-територіаль­ний устрій Правобережної України в ХV–XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі дже­рел. К., 1993; Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Л., 2002 (спів­авт.); Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій поло­вині XVII – на початку XVIII ст. К., 2006; Подільське воєводство у XV–XVIII століттях: Статті і мат. Л., 2011.

Літ.: Зашкільняк Л. Штрихи до портрета історика // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. істор. 2002. Вип. 37, ч. 1; Заяць А. Ми­ко­ла Крикун // Вісн. НТШ. 2007. Число 38.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю