Карнаухов Василь Гаврилович — Енциклопедія Сучасної України

Карнаухов Василь Гаврилович

КАРНАУ́ХОВ Василь Гаврилович (25. 05. 1937, м. Радомишль Житомир. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1983). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Київ. ун-т (1960). Відтоді працює в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): зав. лаб. термов'язкопружності (від 1981), зав. відділу термопружності (від 1988). Розробив термодинам. основи термомеханіки в'язкопруж. матеріалів з урахуванням взаємодії мех., теплових і електромагніт. полів; побудував моделі термоелектромеханіки непруж. матеріалів при моногармоніч. деформуванні; розвинув моделі термоелектромеханіки тонкостін. елементів; розробив критерії та чисел.-аналіт. методи дослідж. теплового руйнування полімер. елементів конструкцій з пасив. (без п'єзоефекту) і п'єзоактив. матеріалів; дослідив вплив спряженості полів на термоелектромех. поведінку непруж. елементів, на теплове руйнування полімер. тіл і на ефективність активно-пасив. демпфування вимушених резонанс. коливань пластин та оболонок.

Пр.: Связанные задачи термовязкоупругости. К., 1982; Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. К., 1985 (співавт.); Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. К., 1986 (співавт.); Электротермовязкоупругость. К., 1988 (співавт.); Механика композитов: В 12 т. Т. 6, 9. К., 1997; 1999 (співавт.); Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупругих тел при моногармоническом нагружении. Ж., 2005 (співавт.); Моделирование термомеханического поведения физически нелинейных материалов при моногармоническом нагружении // Успехи механики. Т. 5. К., 2008 (співавт.).

Літ.: Василий Гаврилович Карнаухов (к семидесятилетию со дня рождения) // ПМ. 2007. Т. 43, № 5.

Ю. М. Шевченко


Покликання на статтю