Карп Ігор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Карп Ігор Миколайович

КАРП Ігор Миколайович (23. 06. 1932, Київ) – фахівець у галузі промислової теплотехніки і металургії. Д-р тех. н. (1980), проф. (1987), акад. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1993). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995). Орден «За заслуги» 3-го (1998) та 2-го (2008) ступ. Закін. Київ. політех. ін-т (1954). Відтоді працює в Ін-ті газу НАНУ (Київ): 1972–76 – заст. дир. з наук. роботи, від 1980 – зав. відділу процесів горіння, від 1986 – дир., від 2003 – почес. дир. Наук. дослідження: комплексне енерготехнол. використання палива, створення енерго- та ресурсоощад. технологій на основі ефектив. використання природ. газу, а також нетрадиц. і альтернатив. енергоносіїв. Під його кер-вом розроблено нові методи генерування низькотемператур. плазми продуктів згоряння вуглеводневих газів; технологію використання природ. газу в суміші з низькооктановими рідкими вуглеводнями як мотор. палива; стратегію освоєння ресурсів шахт. газу вугіл. родовищ України. Гол. ред. ж. «Энерготехнологии и ресурсосбережение» (від 1992).

Пр.: Плазменное газовоздушное напыление. К., 1993; Метан угольных пластов Украины (факты и перспективы) // ЭР. 1994. № 1; Проблемы энергосбережения на Украине // Там само. 1995. № 6; Использование генераторного газа в коммунальной теплоэнегретике // Там само. 2009. № 2; Доброхотов Н. Н. – основатель и первый директор Института газа НАН Украины // Там само. № 4; Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и энергии в промышленности и коммунальной энергетике // Там само; Исследования динамики выгорания древесных опилок и лузги подсолнечника в кипящем слое // Там само. 2010. № 3 (усі – співавт.).

Б. К. Ільєнко


Покликання на статтю