Карпатнафтохім — Енциклопедія Сучасної України

Карпатнафтохім

«КАРПАТНАФТОХІ́М» – провідне підприємство нафтохімічної галузі промисловості України. Розташ. у м. Калуш Івано-Фр. обл. Свою історію веде від 1867, коли створ. АТ з експлуатації калій. родовищ. Єдиною продукцією тривалий час був природ. каїніт, а після буд-ва ф-ки з переробки калій. руд розпочато випуск хлористого калію, сульфату калію, кухон. солі. 1939 підпр-во перейм. у калій. комбінат. 1959 розпочато буд-во хім.-металург. комбінату, який (після об'єднання 1967 з калій. комбінатом) уведено в дію 1968 як Калус. хім.-металург. комбінат. До його складу ввійшли 12 з-дів, а осн. діяльність спрямовано на вироб-во калій. добрив, магнію та глибоку переробку вуглевод. сировини. 1975 комбінат перейм. у ВО «Хлорвініл». Тут уведено в дію перше в СРСР вироб-во аеросилу, а на Домбров. кар'єрі вперше у світ. практиці здійснено розробку калій. солей відкритим способом. Поетапно введено в експлуатацію вироб-ва соди каустичної діафрагмовим методом (потуж. 65 тис. т щороку), вінілхлориду, олефінів з вироб-вом етилену (обидва – по 250 тис. т щороку). Серед осн. вироб-в «Хлорвінілу» – гірничо-рудне, комплекс хім. ф-к з випуску мінерал. добрив, магнієвий з-д, отрутохімікату цинебу тощо. ВО випускало понад 30 видів продукції. У 15-тис. колективі працювало чимало новаторів та передовиків вироб-ва. Так, за комплекс робіт з виготовлення і впровадження корозійностій. обладнання і трубопроводів великих діаметрів з титану та його сплавів, виконаних спільно з науковцями низки ін-тів країни, дир. об'єднання А. Кондратенка, його заст. В. Шрама, гол. механіка С. Вовка, нач. цеху Є. Матійчука та електрозварювальника В. Свириду нагородж. Держ. премією УРСР у галузі н. і т. (1976). 1991 ВО перейм. у концерн «Хлорвініл», 1996 – у ВАТ «Оріана», до складу якого ввійшли з-ди хлористого вінілу та калій. добрив, магнієвий, олефіновий, «Фітон», «Діанат», «Технопласт», «Техмаш», «Вінісін», фірма «Аверс» (виготовлення буд. матеріалів) і теплоелектроцентраль. 1991–96 здійснено реконструкцію вироб-ва вінілхлориду зі збільшенням потуж. до 370 тис. т щороку, а 1997 уведено в дію вироб-во поліетилену потуж. 100 тис. т щороку. Осн. видами продукції були аеросил, антисептик «Амбізоль-1С», аргон високої чистоти, бензол нафтовий, вініл хлористий технічний, смола та рідкі продукти піролізу, кислота соляна, натрій хлористий, хлор рідкий, плівка поліетиленова, товари нар. вжитку. 2000 на базі нафтохім. комплексу ВАТ «Оріана», на підпр-вах якого працювали 6,5 тис. осіб, за участі інвестора компанії «ЛУКОЙЛ-Нафтохім» створ. ЗАТ «ЛУКОР». 2001 у його структуру введено майновий комплекс вироб-ва хлору і каустич. соди. 2004 утвор. ТОВ «Карпатнафтохім», засн. якого стали ЗАТ «ЛУКОР» і компанія «LUKOIL Chemical B. V.» (Амстердам). Невдовзі компанією «ЛУКОЙЛ» прийнято і затвердж. нову інвестиц. програму на 2004–10 на суму бл. 500 млн дол. США, де передбачено реалізацію таких проектів: буд-во установки гідрування фракцій С/4–С/5 (уведена в дію 2005 потуж. 90,7 тис. т щороку, що зекономило сировину в процесі піролізу, використовуючи побіч. продукт у вироб-ві осн. продуктів – етилену і пропілену); реконструкція вироб-ва хлору і каустич. соди (2006–10 збудоване підпр-во з вироб-ва хлору і каустич. соди із впровадженням мембран. технології потуж. 200 тис. т каустич. соди і 180 тис. т хлору щороку); спорудження установки полівінілхлориду суспензійного (збудована і введена в експлуатацію впродовж 2007–11 потуж. 300 тис. т щороку). У зв'язку із відсутністю попиту на осн. продукцію на світ. ринку восени 2008 «К.» зупинив свої осн. вироб-ва. Однак реконструкція підпр-ва та буд-во нових вироб-в тривали, зокрема 2008–10 рос. нафт. компанія «ЛУКОЙЛ» інвестувала у «К.» бл. 400 млн дол. США. У квітні 2010 «К.» розпочав виводити із консервації вироб-во етилену, поліетилену, вінілхлориду, а також пусконалагоджув. роботи на новому вироб-ві хлору і каустич. соди мембран. методом. Улітку 2010 підпр-во повністю поновило свою роботу. «К.» приділяє значну увагу задоволенню соц. потреб працівників та їхніх сімей, на що 2001–08 спрямовано понад 25 млн грн. Надає благодійну допомогу закладам культури, освіти, релігії, правоохорон. органам міста. Так, напр., 2009 профінансовано буд-во православ. церкви; придбано мед. обладнання для міської поліклініки, а також обладнання для систем підсилення акуст. звуку та крісла для актового залу політех. коледжу, комп'ютерну техніку для г-зії тощо. Кількість працівників (2011) – 2342 особи. Ген. дир. – С. Чмихалов (від 2000).

А. С. Гетьманчук


Покликання на статтю