Карпатський біосферний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Карпатський біосферний заповідник

КАРПА́ТСЬКИЙ БІОСФЕ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Розташ. у Рахів., Тячів., Хуст., Виноградів. р-нах Закарп. обл. Підпорядк. Мін-ву охорони навколиш. природ. середовища України. Наук. куратором є Ін-т екології Карпат НАНУ. Пл. 53 630 га. Створ. 1968 як Карпат. заповідник. Від 1993 – сучасна назва та у складі світ. мережі біосфер. резерватів ЮНЕСКО. Складається з 8-ми заповід. масивів, які розташ. у висот. діапазоні від 180 до 2061 м (г. Говерла) над р. м.: Чорногір., Свидовец., Кузій., Мармарос., Угольс.-Широколужан., «Долини нарцисів», «Чорної гори» та «Юліїв. гори». За фіз.-геогр. ра- йонуванням тер. заповідника належить до Карпат.-Укр. гірськолісового краю Карпат. гір. ландшафт. країни, за геоботан. – до Європ. широколистянолісової області Центр.-Європ. провінції Сх.-Карпат. гір. підпровінції. 82 % тер. К. б. з. вкрито лісами, серед яких третина – праліси. Букові предковічні ліси Угольс.-Широколужан. масиву, Чорногори, Мармарошу і Свидовця входять до складу укр.-словац. осередку «Букові праліси Карпат» (від 2007 – у списку світ. спадщини ЮНЕСКО). Охороняються багаті за просторовою структурою, видовим складом високопродуктивні передгірні діброви, букові, мішані букові, смереково-ялицеві, смерекові ліси, високогірні гірсько-соснові, зелено-вільхові криволісся, зарості ялівцю сибірського, субальп. й альп. луки, скельнолишайник., нарцис. угруповання, карст. печери та ін. природні об'єкти. У заповіднику представлено понад 1280 видів судин. рослин, 64 – ссавців, понад 170 – птахів, 9 – рептилій, 13 – амфібій, 23 – риб, бл. 15 тис. – безхребетних. 112 видів флори і 72 фауни занес. до Червоної книги України, з них 31 – до Європ. Червоного списку, зокрема тис ягідний, сосна кедрова європейська, дріада восьмипелюсткова, тирлич жовтий, арніка гірська, кіт лісовий, беркут, сапсан, змієїд, лелека чорний, бурозубка альпійська, тритони карпатський і гірський. На тер. К. б. з. створ. мережу еколого-освіт. маршрутів. У м. Рахів діє Музей екології гір та історії природокористування Карпат. Видається ж. «Зелені Карпати».

Літ.: Гамор Ф. Карпатський біосферний заповідник: правовий статус, завдання та менеджмент-план // Зелені Карпати. 2010. № 1–2.

М. А. Голубець


Покликання на статтю