Карпатський національний природний парк — Енциклопедія Сучасної України

Карпатський національний природний парк

КАРПА́ТСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Верховин. і Надвірнян. р-нах Івано-Фр. обл. Підпорядк. Мін-ву охорони навколиш. природ. середовища України. Наук. куратором є Укр. НДІ гір. лісівництва. Пл. 50 495 га. Створ. 1980 на базі передкарпат. частини Карпат. заповідника. Тер. парку поділена на 4 функціон. зони: заповідну, регульов. і стаціонар. рекреації, госп. За фіз.-геогр. районуванням тер. парку належить до Вододільно-Верховин. та Полонин.-Чорногір. областей провінції Укр. Карпат Карпат. ландшафт. гір. країни, за геоботан. – до Карпат. округу Сх.-Карпат. гір. підпровінції Центр.-Європ. провінції Європ. широколистянолісової області. Охороняються унікальні для Центр. Європи природні високогір. ландшафти зі слідами льодовик. періоду, рідкісні смерекові і смереково-буково-ялицеві пралісові екосистеми, релікт. угруповання сосни звичайної на скелястих схилах, субальп. зарості сосни гірської, душекії зеленої та ялівцю сибірського, альп. луки з переважанням ситника трироздільного, осоки зігнутої, верби трав'яної. Чітко виражена висотна поясність рослин. покриву – від низькогір. ялицево-букових лісів через пояси ялинових лісів, субальп. криволісь до поясу альп. лук і чагарників на найвищих вершинах гір. Значні площі зайняті післялісовими луками з домінуванням костриці червоної, біловуса стиснутого і митлиці тонкої. У парку зростає 1105 видів вищих судин. рослин, мешкає 45 видів ссавців і птахів. До Червоної книги України занесено понад 80 видів флори (армерія покутська, костриця Порціуса, тонконіг Ремана) і 44 – фауни (ведмідь бурий, рись, глухар, беркут). У Європ. Червоному списку зареєстров. 4 види рослин, 10 – тварин. На тер. К. н. п. п. – низка археол. пам'яток і місць, пов'яз. з визнач. істор. подіями. У межах парку – високогірне оз. Несамовите і верхове болото Цибульник (об'єкт палеоботан. дослідж.), а також протікає р. Прут.

Літ.: Природа Карпатського національного парку. К., 1993; Фіторізноманіття національних природних парків України. К., 2003; Заповідна перлина Карпат: Путівник по Карпат. нац. при- род. парку. Коломия, 2003; Карпатський національний природний парк. Ів.-Ф., 2009.

М. А. Голубець


Покликання на статтю