Карпачов Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Карпачов Юрій Андрійович

КАРПАЧО́В Юрій Андрійович (16. 04. 1934, м. Новосибірськ, РФ) – фахівець у галузі аерокосмічних технологій. Д-р тех. н. (1987), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. конструктор. ф-т Ленінгр. кораблебуд. ін-ту (нині С.-Петербург; 1958). Відтоді пройшов шлях від інж.-дослідника до гол. конструктора систем керування ракетно-косміч. технікою Київ. з-ду автоматики; 1980–86 – у проблем. лаб. КБ «Електроприладобудування» при Ін-тах математики й кібернетики АН УРСР (Київ); водночас від 1983 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1986 – зав. лаб. СКБ «Ритм», від 1989 – проф. каф. теор. механіки, від 1990 – зав. відділ. Міжвідом. НДІ проблем механіки «Ритм» при Ун-ті. Наук. дослідж. присвяч. питанням навігації та керування літал. апаратами, робототехніки. Запропонував теорію електромахович. керування орієнтацією косміч. апаратів горизонт. зондування поверхні Землі; теорію інфранизькочастот. вивішування великих косміч. конструкцій змінної конфігурації. Наук. кер. і гол. конструктор низки автоматизов. дистанційно керов. мобіл. комплексів для виконання різних робіт на об'єкті «Укриття» ЧАЕС.

Пр.: Электромеханические способы инерциального наведения баллистических ракет. К., 1972 (співавт.); Некоторые задачи инерциальной навигации. К., 1976 (співавт.); Равномодульное программно-частотное управление минимально-избыточной компланарной структурой двухстепенных силовых гироскопов (гиродинов) системы ориентации космического аппарата // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1986. № 2; Программное управление терминальной переориентации твердого тела в пространстве // Космичес. исследования. 1986. Т. 24, вып. 3; Оптимизация произвольно избыточной информационно-измерительной структуры бесплатформенной измерительной астроинерциальной навигационной ситемы // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1988. № 7; Сателлитный физический маятник и его применение в бесплатформенных инерциально-навигационных системах // Навигация и упр. 2011. № 1.

В. А. Троценко


Покликання на статтю