Карпеко Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Карпеко Олександр Олександрович

КАРПЕ́КО Олександр Олександрович (03(15). 11. 1891, м. Кролевець Черніг. губ., нині Сум. обл. – 1969) – педагог. Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (нині Черніг. обл., 1914). Відтоді вчителював у Острогоз. чол. г-зії (Воронез. губ., Росія); водночас перебував на керів. посадах у системі освіти Воронез. губ.; 1919–21 – на парт. і викладац. роботі на Донбасі; 1921–22 – декан ф-ту соц. виховання, 1922–24 – ректор, зав. каф. історії культури, н. с. н.-д. каф. історії культури та мови Ніжин. ІНО; 1924–25 (за ін. даними до 1926) – ректор, згодом – проф. Київ. ІНО; 1925 – чл., 1926–27 – зав. відділу агітації та пропаганди Київ. окруж. ком-ту КП(б)У; від 1927 – ректор Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1930–31 – заст. зав. відділу агітації та пропаганди ЦК КП(б)У; 1931–33 – 1-й заст. наркома освіти УСРР; 1933–34 – голова Радіокомітету при РНК УСРР і відп. ред. ж. «Комуністична освіта». 1935–37 керував культ.-масовою роботою на Уралі, від 1937 – на керів. госп. посадах на Кубані (під час 2-ї світ. війни очолював там партизан. загін); 1945–50 – дир. Краснодар., 1950–56 – декан ф-ту іноз. мов Воронез. пед. ін-тів (усі – РФ). Наук. дослідження: класична філологія, орг-ція системи освіти, педагогіка. Залишив спогади у 5-ти т.: «Задолго до рассвета», «Там, где учился Гоголь», «Киевский институт народного образования», «Партизанские тропы», «Краснодарский педагогический институт» (1963), які зберігаються в музеї Ніжин. ун-ту. В останні роки життя мешкав на Чернігівщині.

Пр.: К вопросу о характере и происхождении греческой сатирической драмы. Нежин, 1914; Античные мотивы (Опыт исследования античных мифов). Острогожск, 1914; Из истории женского движения. Константиновск, 1921; З матеріалів до обліку студентської праці К., 1925; З історії студентського руху 1905 р. на Київщині. К., 1925; Похід триває. Х.; К., 1930; Третій вирішальний. Х., 1931; До питання культурно-освітнього будівництва на Україні в другу п'ятирічку. Вип. 1. Х., 1932.

Літ.: Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: Сторінки історії. Ніжин, 2005; Чуткий А. І. Невідоме про відомих. З історії нашого ректорського корпусу (Олександр Олександрович Карпеко) // Економіст. 2008. № 13–15.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю