ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кримська дослідна станція садівництва

КРИ́МСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ САДІВНИ́ЦТВА – науково-дослідна установа із селекції плодових культур. Засн. 1913 як Салгир. помол.-садівн. станція у маєтку Салгирка побл. Сімферополя. Від 1923 – Салгир. обл. станція садівництва. 1933 переведена на одну з експерим. баз радгоспу «Перед­гір’я» й отримала назву Старокрим. дослідна станція садівництва; від 1956 – у с. Маленьке Сімфероп. р-ну з назвою Крим. дослідна станція садівництва. У різні роки була підпорядк. губерн. земській управі, Таврій. університету, Наркомзему Крим. АРСР та Інституту спец. культур, Мліїв. до­слід. станції, Інституту садівництва НААНУ.

Серед організаторів – громад. діячі С. Крим, О. Стевен, В. Іванов, П. Рафф та відомі садівники М. Бетлінг, М. Дзюбін, О. Пастак, І. Штван, В. Таюр­­ський. В її організації також брали участь Л. Симиренко, Е. Регель, М. Ритов, В. Пашкевич, М. Кічунов, В. Таїров, С. Мок­р­жець­кий (перший дир., до 1923). У 2012 станцію реорганізовано у відділ інтенсив. садівництва Інституту с. господарства Криму НААНУ. У період найактивнішої діяльності установи (1970–80-і рр.) її струк­туру складали відділи селекції та сортовивчення, розсадниц­тва та агротехніки, лаб. зрошен­ня, агрохімії, фізіології та мікро­біології ґрунтів, механізації, ягід. і кісточк. культур, захисту рослин, зберігання та переробки плодів, економіки та впровадження.

В останні роки станція мала два відділи – селекції та сортовивчення і технології вирощування плод. культур. Основні напрями наук. досліджень: селекція плод. культур (переважно яблуні та груші); розроблення та впровадження у виробництво сучас. тех­нологій вирощування високоінтенсив. насаджень і садив. матеріалу; визначення оптимал. термінів збору, зберігання та пе­рероблення плод.-ягід. продук­ції. Важливим результатом робо­ти співроб. станції стали нові ви­соковрожайні, конкурентоспро­можні, стійкі до хвороб, шкід­ни­ків, посухи та морозів сорти яблуні (Аврора Кримська, Крим­ське, Таврія), груші (Марія, Таврійська, Родзинка Криму, Мрія, Якимівська), суниці (понад 100). До Держ. реєстру сортів рослин України занесено 27 сортів, з них яблуні – 13, груші – 10, суниці – 4.

На станції створ. знач. генофонд плод. і ягід. культур, який нараховує понад 2 тис. сортів та селекц. форм; розроблено технології створення ско­роплід., високоврожай. насаджень яблуні та груші із застосуванням рац. систем формування й обрізування дерев, зокрема технології вирощування самоопор. насаджень яблуні на карлик. підщепах яблуні та груші. У лаб. розсадництва створ. нові підщепи та обґрунтовано ресурсоощадні технології прискореного вирощування еліт. садівн. матеріалу плод. культур, зокрема нові способи вирощування саджанців цінних сортів з використанням полімер. матеріалів, інтенсивну технологію закладання та експлуатації маточника клон. підщеп.

Науковці станції визначили оптимал. тер­міни збору плодів усіх районованих та перспектив. сортів яб­луні і груші, вдосконалили техно­­логію зберігання садів в умовах штуч. холоду та регульованого газового середовища; роз­робили 30 рецептур нових видів конкурентоспромож. продуктів переробки з натурал. си­ровини (соки, лікери, нектари, пюре), придат. для дієт., лікув.-профілакт. та дит. харчування. 1957–88 видано 4 томи «Наукових праць Кримської дослідної станції садівництва». У різні роки на станції працювали такі відомі вчені, як П. Шитт, В. Колесников, В. Заєць, Я. Чугунін, А. Татаринов, В. Майдебура, Л. Славгородська та ін.

П. В. Вольвач

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кримська дослідна станція садівництва / П. В. Вольвач // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1066

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1066

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Математики Інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 19 | 2024
О. В. Антонюк

Нагору