ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Інформаційний бюлетень українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ УКРАЇ́НСЬКОГО МІЖНАРО́ДНОГО КОМІТЕ́ТУ З ПИТА́НЬ НАУ́КИ І КУЛЬТУ́РИ ПРИ НАНУ» Виходив 1992–2003 у Києві (до 1995 – як «Інформаційний бюлетень Комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук України») двічі на рік (усього 16 чисел) українською мовою (окремі матеріали – англ. мовою); наклад 80–150 прим. Друкував постанови Президії НАНУ, інформацію про діяльність Комітету, зокрема плани, звіти і протоколи засідань та круглих столів, тези наук. конф., огляди проектів; а також результати оригін. українознав. дослідж. Уміщував вітання ювілярам, некрологи, довідк. інформацію. Ред. – М. Железняк (1993–96), від 1997 – І. Ізотова.

Л. В. Рябець

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Інформаційний бюлетень українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ / Л. В. Рябець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-12467

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

12467

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Кириченко
Людина  | 2023
Л. В. Дайнюк
Науковий збірник Музею української культури у Свиднику
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
М. І. Мушинка
Бойко
Людина  |  Том 3 | 2004
А. А. Перерва

Нагору