ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Зосимович Володимир Павлович

ЗОСИМО́ВИЧ Володимир Павлович (18(30). 10. 1899, с. Шаповалiвка, нинi Борзнян. р-ну Чернiг. обл. – 18. 01. 1981, Київ) – вчений-селекціонер, генетик. Доктор біологічних наук (1958), професор (1960), член-кореспондент АН УРСР (1961). Премія ім. В. Юр’єва АН УРСР (1964). Ленін. премія (1960). Закiн. Київ. с.-г. інститут (1926). Відтоді працював у ВНДІ цукр. буряків: 1944–59 – зав. лаб. селекції і генетики буряків; водночас 1952–54 – викл. Укр. с.-г. академії; 1959–63 – зав. відділів генетики Центр. респ. ботан. саду, 1963–68 – Інституту ботаніки АН УРСР; 1968 – співорганізатор сектору молекуляр. біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології АН УРСР (згодом реорганіз. в Інститут молекуляр. біології і генетики АН УРСР; усі – Київ), де до 1981 очолював відділ цитогенетики і поліплоїдії. 1967 брав участь в організації Укр. товариства генетиків і селекціонерів та ж. «Цитология и генетика». Засн. наук. школи генетиків рослин. Сприяв відродженню класич. генетики у серед. 1960-х рр. На основі генет., цитол., анатом. і біохім. вивчення зiбраних ним пiд час експедицiй диких видiв та форм буряку й формоутворювал. процесiв обґрунтував теорiю походження та еволюцiї дикого, культур. і цукр. буряку, встановив геномну структуру та експериментально здiйснив ресинтез одного з видiв дикого буряку. Досліджував проблеми поліплоїдії с.-г. рослин, брав участь у створеннi перших в Українi полiплоїд. сортiв та гiбридiв. Описав новий тетраплоїд. вид цукр. буряку, названий на його честь – Beta corolliflora Zoss. Співавтор перших у СРСР однонасін. сортів буряку. Написав розділи у кн. «Свекловодство» (т. 1, К., 1940), «Селекция сахарной свеклы на повышение сахаристости» (Москва, 1957), «Полиплоидия и селекция» (Москва; Ленинград, 1965) та ін. 1999 на приміщенні Інституту молекуляр. біології і генетики НАНУ З. відкрито мемор. дошку.

Пр.: Полевой определитель сортов сельскохозяйственных растений свеклосеющей зоны. К., 1932 (співавтор); Центры происхождения и истории культурной свеклы // Сов. сахар. 1936. № 4; Эволюция маревых и рода Beta L. // Сб. науч. тр. по селекции, агротехнике, механизации и защите растений сахар. свеклы и других культур. К., 1958. Т. 38; Полиплоидные сорта сахарной свеклы // Сахар. пром-сть. 1960. № 5; Жизненные формы, полиплоидия и эволюция видов семейства центросеменных // Цитология и генетика: Респ. межвед. сб. К., 1965; Полиплоидия и ее значение в эволюции и селекции покрытосеменных растений // Эксперим. полиплоидия в культур. растений: Сб. К., 1974.

Літ.: Труханов В. А., Чеченєва Т. М., Кунах В. А. Професор В. П. Зосимович – фундатор сучасної генетики в Україні // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. 2004. Т. 2, № 2; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

В. А. Кунах, Т. В. Чугункова

Основні праці

Полевой определитель сортов сельскохозяйственных растений свеклосеющей зоны. К., 1932 (співавтор); Центры происхождения и истории культурной свеклы // Сов. сахар. 1936. № 4; Эволюция маревых и рода Beta L. // Сб. науч. тр. по селекции, агротехнике, механизации и защите растений сахар. свеклы и других культур. К., 1958. Т. 38; Полиплоидные сорта сахарной свеклы // Сахар. пром-сть. 1960. № 5; Жизненные формы, полиплоидия и эволюция видов семейства центросеменных // Цитология и генетика: Респ. межвед. сб. К., 1965; Полиплоидия и ее значение в эволюции и селекции покрытосеменных растений // Эксперим. полиплоидия в культур. растений: Сб. К., 1974.

Рекомендована література

  1. Труханов В. А., Чеченєва Т. М., Кунах В. А. Професор В. П. Зосимович – фундатор сучасної генетики в Україні // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. 2004. Т. 2, № 2;Google Scholar
  2. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984;Google Scholar
  3. Липшиц.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Зосимович Володимир Павлович / В. А. Кунах, Т. В. Чугункова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-14488

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

вчений-селекціонер

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

14488

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Коваленко
Людина  |  Том 13 | 2013
Т. І. Нежлукченко
Долгушин
Людина  |  Том 8 | 2008
О. Я. Пушкаренко, П. І. Іваненко
Загурська-Архимович
Людина  |  Том 10 | 2010
О. М. Капітоненко

Нагору