ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Зарецький Іван Антонович

ЗАРЕ́ЦЬКИЙ Іван Антонович (серпень 1857, містечко Лютенька, нині село Гадяц. р-ну Полтав. обл. – 14. 08. 1936, ст. Кувандик Оренбур. обл., РФ) – археолог, етнограф. Член Моск. товариства любителів природознавства, антропології та етнографії (1887), Моск. археол. товариства (1890). Отримав домашню освіту. Працював у природн.-істор. музеї (один із фундаторів) Полтав. губерн. земства (1892–1902, 1910–12); водночас 1894–99 – організатор і зав. Опішнян. гончар. майстерні (нині Зіньків. р-н Полтав. обл.); 1902–06 – співроб. етногр. відділу музею Олександра ІІІ в С.-Петербурзі. Організував 1903 у Полтаві концерт лірників і бандуристів, на якому був присутній М. Лисенко. Від 1912 – у Воронежі (Росія); від 1915 – у м. Оренбург: 1928–36 – зав. археол. відділу краєзнав. музею. Вивчав нар. художні промисли Полтав., Харків., Курс. губ. і Зх. Казахстану. 1872–85 здійснив археол. розвідки на Полтавщині (по р. Коломак, Мерла, Ворскла). 1889–91 досліджував пізньосередньовічні підземелля Полтави. Брав участь у геол. експедиції О. Гурова на Полтавщині; в експедиції В. Докучаєва познайомився з В. Вернадським, з яким відтоді підтримував дружні відносини. Розкопав 14 курганів доби бронзи та скіф. часу на Харківщині (1887–89), виявив Перещепинський скарб. Стараннями З. придбано орнітол. колекцію Генерала Шульговського, із м. Лубни (нині Полтав. обл.) перевезено музейну колекцію К. Скоржинської. Підготував до друку серію альбомів «Украинское народное творчество» (видані 1912–13 у Москві та С.-Петербурзі). Праця З. «Про значення української літератури для народу і про українську мову» отримала блискучу рец. у ж. «Киевская старина» та на 8-му археол. з’їзді. Із сином Федором відкрив поклади вогнетривкої глини і каоліну. Помер під час археол. розкопок. Архів З. перевезено 1993 з Оренбурга у Полтав. краєзнав. музей.

Пр.: Записка о древностях Харьковской губ. Богодуховского уезда слободы Лихачевка // Харьков. сб. 1888. Вып. 2; Гончарный промысел в Полтавской губернии. П., 1894; Результаты пробной раскопки в урочище Мечеть Кобелякского уезда // Тр. Полтав. губерн. ученой архив. комиссии. 1912. Вып. 9; Клад, найденный при с. Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии // Там само.

Літ.: Супруненко О. Іван Зарецький – археолог і музейний працівник // Нар. мистецтво Полтавщини: Наук.-теор. конф., присвяч. 70-річчю Полтав. ХМ. 1–2 черв. 1989. П., 1989; Кулатова І. М., Супруненко О. Б. Археологічні дослідження І. А. Зарецького в Полтаві // Охорона і дослідж. пам’яток археології Полтавщини: 3-й обл. наук.-практ. семінар. Квіт. 1990. П., 1990.

В. М. Ханко

Основні праці

Записка о древностях Харьковской губ. Богодуховского уезда слободы Лихачевка // Харьков. сб. 1888. Вып. 2; Гончарный промысел в Полтавской губернии. П., 1894; Результаты пробной раскопки в урочище Мечеть Кобелякского уезда // Тр. Полтав. губерн. ученой архив. комиссии. 1912. Вып. 9; Клад, найденный при с. Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии // Там само.

Рекомендована література

  1. Супруненко О. Іван Зарецький – археолог і музейний працівник // Нар. мистецтво Полтавщини: Наук.-теор. конф., присвяч. 70-річчю Полтав. ХМ. 1–2 черв. 1989. П., 1989;Google Scholar
  2. Кулатова І. М., Супруненко О. Б. Археологічні дослідження І. А. Зарецького в Полтаві // Охорона і дослідж. пам’яток археології Полтавщини: 3-й обл. наук.-практ. семінар. Квіт. 1990. П., 1990.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Зарецький Іван Антонович / В. М. Ханко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-15530

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

15530

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Курінний
Людина  |  Том 16 | 2016
С. І. Кот
Добровольський
Людина  |  Том 8 | 2008
Г. П. Герасимова
Журнал
Періодика  | Том 9 | 2009
В. В. Солодовник

Нагору