ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Зеров Дмитро Костянтинович

ЗЕ́РОВ Дмитро Костянтинович (08(20). 09. 1895, м. Зіньків, нині Полтав. обл. – 20. 12. 1971, Київ) – ботанік. Чоловік Марії, батько Марини, брат Костянтина, Миколи та Михайла (див. М. Орест) Зерових. Канд. природн. (1922), д-р біол. (1937) н., професор (1936), академік АН УРСР (1948). Заслужений діяч науки УРСР (1965). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1969, 1983 – посмертно). Державні нагороди СРСР. Закін. Київський університет (1922). У 1920–57 працював у Київ. ІНО та університеті (в останньому від 1933 очолював каф. морфології та систематики нижчих рослин); водночас від 1921 – у системі АН УРСР: 1931–41 та 1944–46 – завідувач відділу бріології, 1941–44 – спор. рослин, 1946–63 – директор, 1963 – організатор та відтоді – керівник відділу історії флори і палеоботаніки Інституту ботаніки. Голова Укр. ботан. товариства (1952–71). Гол. ред. «Українського ботанічного журналу» (1948–71), «Щорічника Українського ботанічного товариства» (1959–65), зб. «Досягнення ботанічної науки на Україні» (1965–68). Відп. ред. 3–12-го т. вид. «Флора УРСР» (1950–65), 1-го т. вид. «Флора лишайників України» (1956), 5-том. «Визначника грибів України» (1967–79) та «Определителя лиственных мхов средней полосы и юга европейской части СССР» (1970; усі – Київ). Наукові дослідження з систематики, флористики та філогенії спор. рослин, болотознавства, ботан. географії, палеоботаніки, розвитку ботан. науки в Україні. Здійснив низку експедицій у різні регіони СРСР. Вивчав ареал. особливості сфагнів, амплітуду мінливості цих мохів; поширення ксеротермофіл. печіночників на території України. Досліджував питання філогенії рослин. світу, зокрема мохоподібних, запропонував філогенет. схеми походження й розвитку архегоніат, описав зміни клімату в голоцені на території України, довів неправомірність учення про ксеротерміч. суббореал. період.

Пр.: Визначник сфагнових (торфових) мохів України. 1934; Болота УРСР: рослинність і стратиграфія. 1938; Визначник печіночних мохів УРСР. 1939; Флора печіночних і сфагнових мохів України. 1964; Очерк филогении бессосудистых растений. 1972; Мохоподібні Українських Карпат. 1975 (співавтор); усі – Київ.

Літ.: Дмитро Костянтинович Зеров: Некролог // Вісн. АН УРСР. 1972. № 2; Белоконь И. П. Основные вехи жизни и деятельности Д. К. Зерова // Флора, систематика и филогения растений. К., 1975; Дудка И. А. Д. К. Зеров – наставник и воспитатель студенческой молодежи // Там само; Ситник К. М., Бачурина Г. Ф., Дудка І. О. Зеров Дмитро Костянтинович: До 90-річчя з дня народж. // УБОЖ. 1985. Т. 42, № 6; Зеров Дмитрий Константинович. К., 1988.

К. М. Ситник

Основні праці

Визначник сфагнових (торфових) мохів України. 1934; Болота УРСР: рослинність і стратиграфія. 1938; Визначник печіночних мохів УРСР. 1939; Флора печіночних і сфагнових мохів України. 1964; Очерк филогении бессосудистых растений. 1972; Мохоподібні Українських Карпат. 1975 (співавтор); усі – Київ.

Рекомендована література

  1. Дмитро Костянтинович Зеров: Некролог // Вісн. АН УРСР. 1972. № 2;Google Scholar
  2. Белоконь И. П. Основные вехи жизни и деятельности Д. К. Зерова // Флора, систематика и филогения растений. К., 1975;Google Scholar
  3. Дудка И. А. Д. К. Зеров – наставник и воспитатель студенческой молодежи // Там само;Google Scholar
  4. Ситник К. М., Бачурина Г. Ф., Дудка І. О. Зеров Дмитро Костянтинович: До 90-річчя з дня народж. // УБОЖ. 1985. Т. 42, № 6;Google Scholar
  5. Зеров Дмитрий Константинович. К., 1988.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Зеров Дмитро Костянтинович / К. М. Ситник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-16055

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

16055

Кількість переглядів цього року:

37

Схожі статті

Білокінь
Людина  |  Том 2 | 2003
С. І. Білокінь, В. Ф. Лапчик
Бордзиловський
Людина  |  Том 3 | 2004
М. В. Шевера
Звєрковський
Людина  |  Том 10 | 2010
Л. П. Мицик

Нагору