ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ЦЕ́НТРУ ОБОРО́ННИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ І ВОЄ́ННОЇ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1997 у Києві як наук. вид. Нац. н.-д. центру оборон. технологій і воєн. безпеки України. Виходить щокварталу, матеріали вміщує українською мовою. Наклад: для вид. із грифом «таємно» – до 16-ти прим., без нього – до 100-а прим. Розповсюджується у військ., військ.-наук. і військ.-навч. закладах, наук. і наук.-тех. б-ках України (без грифа «таємно»). Серед осн. темат. розділів – воєнно-тех. політика, воєнна безпека України, наук. обґрунтування проблем будівництва й розвитку ЗС України, конверсія оборон. промисловості. Головний редактор – В. Шевченко (від 2007).

Т. С. Вишневська, І. В. Чеканова

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України / Т. С. Вишневська, І. В. Чеканова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-16514. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Періодика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

16514

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Озброєння та військова техніка
Періодика  | Том 24 | 2022
С. В. Глазкова
Кабакчі
Людина  |  Том 11 | 2011
А. П. Мелешевич
Кравець
Людина  |  Том 15 | 2014
О. М. Воробйов

Нагору