ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Енергетика: економіка, технології, екологія

«ЕНЕРГЕ́ТИКА: ЕКОНО́МІКА, ТЕХНОЛО́ГІЇ, ЕКОЛО́ГІЯ» – науковий журнал. Заснований 1999 Нац. тех. університетом України «Київ. політех. інститут» (видають Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, теплоенергет. факультет і факультет електротехніки та автоматики). Виходить 4 рази на рік, наклад 150 прим. Матеріали, присвяч. різноманіт. проблемам енергетики, вміщує укр., рос. і англ. мовами. Головний редактор – Ю. Якименко (від 1999).

М. М. Бесхмельніцина

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Енергетика: економіка, технології, екологія / М. М. Бесхмельніцина // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-17886

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

17886

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Інтелект ХХІ
Періодика  | Том 11 | 2011
В. Є. Новицький
Наука та прогрес транспорту
Періодика  | Том 22 | 2020
Д. М. Козаченко
Новітня освіта
Періодика  | Том 23 | 2021
В. В. Лук’яненко

Нагору