ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Екологія міста

ЕКОЛО́ГІЯ МІ́СТА – наука про взаємозв’язки та взаємодію у часі й просторі міської (її соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної підсистем) і природної систем. Ін. назва – урбоекологія. Сформувалася на базі екології, біології, ботаніки, географії, містобудування, наук про Землю, соціології тощо. Об’єкт вивчення Е. м. – міські біогеоценози. Е. м. розглядає урбанізацію не лише як об’єктив. істор. процес зростання ролі міст у розвитку цивілізації, а й як процес перебудови всього середовища проживання людини. Вона спирається на екол. підхід, згідно з яким місто є складним організмом у системі зв’язків між елементами, які його утворюють, та «зовн.» соц. середовищем і довкіллям. Урбоекологія досліджує урболандшафти, зміни природно-простор. ресурсів міста, його ґрунт. покриву, повітр. басейну, поверхневих і підзем. вод, рослин. і тварин. світу, різні види забруднень. Окремий напрям Е. м. – вивчення популяції людини. Це хоч і є явищем соціальним, з погляду популяц. екології являє собою таку, яка протягом свого життя переміщується з однієї екол. ніші в іншу (житло, місце роботи, транспорт, рекреація тощо). З розвитком процесів урбанізації та зростанням відчуження довкілля міська людина повинна включати нові адаптивні (фізіол., психол., соц.) механізми, які не є безмежними. Усі живі організми міського середовища, що оточують людину, мають також пристосовуватись до зміни його умов.

Літ.: Екология города. К., 2000; Кучерявий В. П. Урбоекологія. Л., 2002; Маслов Н. В. Градостроительная экология. Москва, 2002; Тетиор А. Н. Городская экология: Учеб. пособ. Москва, 2006.

В. П. Кучерявий

Рекомендована література

  1. Екология города. К., 2000;
  2. Кучерявий В. П. Урбоекологія. Л., 2002;
  3. Маслов Н. В. Градостроительная экология. Москва, 2002;
  4. Тетиор А. Н. Городская экология: Учеб. пособ. Москва, 2006.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Екологія міста / В. П. Кучерявий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18711

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18711

Кількість переглядів цього року:

57

Схожі статті

Бібліотекознавство
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
О. С. Онищенко
Біонеорганічна хімія
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
К. Б. Яцимирський
Біобібліографія
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Т. В. Добко

Нагору