ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (ДонНДІЧорМет)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЧО́РНОЇ МЕТАЛУ́РГІЇ (ДонНДІЧорМет) – наукова установа, що займається розробленням, вдосконаленням та впровадженням прогресивних технологій виробництва чавуну, сталі й прокату. Створ. 1960 у м. Сталіно (нині Донецьк) як філія Укр. НДІ металів. Від 1963 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. У складі Інституту – 15 н.-д. і 5 наук.-організац. відділів, структурні підрозділи в Донецьку (наук.-тех. центр метрології випробувань та досліджень) і м. Алчевськ Луган. обл. (відділ зварювання). ДонНДІЧорМет виконує розроблення з 42-х наук.-тех. напрямів, 9 з яких затверджено голов- ними у галузі (безкокс. металургія, агломераційне та доменне виробництва, розливання низьколег. і вуглецевої сталей у виливниці, виробництво та використання виливниць, виробництво продукції на литтєво-прокат. модулях, виробництво товстолист. прокату, перероблення шлаків, виробництво вапна для чорної металургії). Особливу увагу тут спрямовано на підвищення якості та конкурентоздатності металу на світ. ринку при одночас. зниженні його матеріало- й енергоємності. Результати дослідж. Інституту захищені понад 1,5 тис. автор. свідоцтв. Кількість працівників (2008) – бл. 200 осіб. Серед відомих науковців – М. Красавцев, Ф. Долженков, Д. Дюдкін, С. Аптекар, О. Казаков, В. Курганов, К. Бугайов. В. о. дир. – А. Ільченко (від 2007).

Н. В. Корнєєва

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (ДонНДІЧорМет) / Н. В. Корнєєва // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-20830

Том ЕСУ:

8-й

Дата виходу друком тому:

2008

Дата останньої редакції статті:

2008

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

20830

Кількість переглядів цього року:

35

Схожі статті

Еластик державний науково-дослідний інститут
Наукові центри  | Том 9 | 2009
Л. О. Мельник, Н. В. Савельєва

Нагору