ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Геологорозвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ)

ГЕО́ЛОГОРОЗВІ́ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т Український державний (УкрДГРІ – науково-дослідна установа, що здійснює наукове забезпечення усіх стадій та видів геологорозвідувальних робіт. Підпорядк. Держ. геол. службі України. Засн. 1957 у Львові на базі Укр. відділ. Всесоюз. н.-д. геол. нафт. інституту як Укр. н.-д. геол.-розв. інститут. Від 1991 – сучасна назва. 2000 Гол. відділ. Інституту передислоковано до Києва. У структуру УкрДГРІ входять Львів., Черніг., Полтав., Крим. і Дніпроп. відділ. У складі Інституту – 24 н.-д. відділи, 5 наук.-метод. центрів, 20 лаб. та 25 секторів. Наук. потенціал – 284 наук. співроб. (21 д-р н. та 134 канд.). Інститут здійснює наук. супроводження всього циклу геол.-розв. робіт на нафту і газ, тверді корисні копалини і підземні води; наук.-метод. забезпечення геол.-геофіз. вивчення надр, моніторингу мінерал.-сировин. бази і геол. середовища, глибокого і колонкового буріння; роботи з метрології і стандартизації, а також геол.-екон. та нормативно-правові дослідж. Створ. наук. школи з геології нафти і газу, сейсміч. голографії, геоінформатики, геології рудних та неруд. корис. копалин, технології збагачення руд та гідрогеології. Ключові напрями наук. дослідж.: регіон.-геол. вивчення тер. України; обґрунтування оптимал. напрямків геол.-розв. робіт на нафту і газ; розробка методик і технологій прогнозування та пошуків родовищ корис. копалин; створення держ. ресурсів цифрової геол.-геофіз. інформації та методик і комп’ютер. технологій її комплекс. інтерпретації; розробка геофіз. розвідувал. комплексів; створення цифрових геол. карт, розробка методів і технологій їх складання; вивчення геол. будови, закономірностей утворення та прогноз. оцінки родовищ твердих корис. копалин; розробка технологій збагачування руд; гідрогеол., інж.-геол. та геоекол. дослідж. тер. України; прогнозування землетрусів. За безпосеред. участі провід. спеціалістів Інституту відкрито десятки нафтогазових, вугільні, Осиків. фосфоритове, Шевченків. рідкіснометальне, Стремигород. титанових руд родовища України, Поділ. гідрогеол. область мінерал. вод типу «Нафтуся» та родовище тех. алмазів у Казахстані. Рекомендації Інституту впроваджуються у багатьох вітчизн. і закордон. геол. організаціях. Фахівці УкрДГРІ брали участь у вивченні геол. будови надр та оцінці запасів корис. копалин 23 зарубіж. країн Європи, Азії, Африки і Америки. Серед відомих науковців Інституту – В. Глушко, М. Іванюта, Ю. Тимошин, В. Федишин, Б. Кабишев, О. Лукін, С. Круглов, І. Дем’яненко, А. Кулінкович, М. Красножон, О. Бобров, С. Нечаєв, Ю. Брагін, Ю. Полканов, Ю. Аверін. Інститут видає фахові «Збірник наукових праць УкрДГРІ» та ж. «Мінеральні ресурси України». Визнанням досягнень Інституту є присудження 23 науковцям Держ. премії України у галузі н. і т., 4 – премії ім. В. Вернадського НАНУ. Перший дир. – О. Муромцев, від 2005 – С. Гошовський.

Літ.: Український державний геологорозвідувальний інститут. Л., 1997.

В. М. Бугаєнко

Рекомендована література

  1. Український державний геологорозвідувальний інститут. Л., 1997.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Геологорозвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ) / В. М. Бугаєнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-29141

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

29141

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Космічних досліджень Інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 14 | 2024
О. О. Ніжніченко
Землеробства південного регіону Інститут УААН
Наукові центри  | Том 10 | 2010
Н. П. Мацко

Нагору