ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

«ВСЕСВІ́ТНЯ ЛIТЕРАТУ́РА В СЕРЕ́ДНIХ НАВЧА́ЛЬНИХ ЗА́КЛАДАХ УКРАЇ́НИ» – щомiсячний науково-методичний журнал для вчителiв зарубіжної лiтератури та російської словесностi. Засн. 1976 Мін-вом освiти і науки України та видавництвом «Педагогічна преса» у Києві як ж. «Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины»; 1993–96 – укр. мiжетнiч. наук.-пед. ж. «Вiдродження»; від 1996 – сучасна назва. Видається укр. і рос. мовою, наклад – 8500 прим. Осн. напрям роботи – висвітлення досвіду вчителів зарубіж. та рос. літ-ри на естет., літературознав. основі. Вивчення творів зарубіж. літ-ри подається у зв’язках з українською. Значне місце відводиться адаптації здобутків зарубіж. та вітчизн. літературознавства до практики викладання предмета. Осн. рубрики: «Нова школа: практика, проблеми», «Методика, пошук, досвід», «Наука – школі», «Питання філології», «Російська мова в школах України». Головний редактор – І. Ненько (від 1983).

В. В. Смолянець

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України / В. В. Смолянець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-30007

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Періодика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

30007

Кількість переглядів цього року:

17

Схожі статті

Волинь-Житомирщина
Періодика  | Том 5 | 2006
М. Ю. Костриця
Гребінчин край
Періодика  | Том 6 | 2006
К. В. Іннюточкіна
Комар
Періодика  | Том 14 | 2014
М. В. Савчук

Нагору