ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Готьє Юрій Володимирович

ГОТЬЄ́ Юрій Володимирович (Готье Юрий Владимирович; 18(30). 06. 1873, Москва – 17. 12. 1943, там само) – російський історик, археолог. Академік АН СРСР (1939). Закін. Моск. університет (1895). Протягом 1898–1930 працював ученим секр. і заст. дир. б-ки Румянцев. музею у Москві (від 1925 – Держ. бібліотека СРСР); у 1903–15 – приват-доцент, 1915–30 і 34–41– проф. Моск. університету; 1922–30 – науковий співробітник Держ. істор. музею. 1901 проводив розкопки у Харків. губ., 1927 досліджував ґенуез. фортеці в Криму. 1930 заарешт. у справі АН, 1931 засудж. до 3-х р. таборів. 1934 повернувся у Москву. У працях, присвяч. залізному віку на Сх. Європи й ранній історії пд. слов’ян, зробив вдалі спроби синтезу археол. джерел та істор. свідчень. Як послідовник методології В. Ключевського вивчав різні аспекти історії Росії 17–18 ст. Помітне місце у його дослідженнях займають проблеми історії України, зокрема формування Київ. Русі, виникнення козацтва, розвитку феодал. землеволодіння, нац. революції 1648–76. Автор істор. нарису «Киев» для БСЭ та «Малой советской энциклопедии», у ред. яких співпрацював від 1926. Брав участь у підготовці першого вузів. підручника «История СССР» (т. 1, Москва, 1939).

Пр.: Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. Москва, 1906; 1937; Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад, 1915; История южных славян. Москва, 1916; Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства. Т. 1. Ленинград, 1925; Железный век в Восточной Европе. Москва; Ленинград, 1930; Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии // Истор. журн. 1940. № 1.

Літ.: Асафова Н. М. Юрий Владимирович Готье. Москва, 1941; Арциховский А. В. Ю. В. Готье как археолог // Докл. и сообщения Истор. ф-та Моск. університета. 1945. Вып. 1; Пичета В. Труды Ю. В. Готье по истории Литвы, Белоруссии, Украины и славянских народов // Там само; Люди и судьбы: Биобиблиогр. слов. востоковедов – жертв полит. террора в совет. период (1917– 1991). С.-Петербург, 2003.

В. В. Отрощенко

Основні праці

Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. Москва, 1906; 1937; Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад, 1915; История южных славян. Москва, 1916; Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства. Т. 1. Ленинград, 1925; Железный век в Восточной Европе. Москва; Ленинград, 1930; Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии // Истор. журн. 1940. № 1.

Рекомендована література

  1. Асафова Н. М. Юрий Владимирович Готье. Москва, 1941;
  2. Арциховский А. В. Ю. В. Готье как археолог // Докл. и сообщения Истор. ф-та Моск. університета. 1945. Вып. 1;
  3. Пичета В. Труды Ю. В. Готье по истории Литвы, Белоруссии, Украины и славянских народов // Там само;
  4. Люди и судьбы: Биобиблиогр. слов. востоковедов – жертв полит. террора в совет. период (1917– 1991). С.-Петербург, 2003.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Готьє Юрій Володимирович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-31621

Том ЕСУ:

6-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

31621

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Віппер
Людина  |  Том 4 | 2005
О. В. Ясь
Міллер
Людина  |  Том 21 | 2019
Р. Г. Симоненко
Морозов
Людина  |  Том 21 | 2019
І. Я. Павленко

Нагору