ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Валеологія

ВАЛЕОЛО́ГІЯ (від лат. valeo – бути здоровим і …логія) – вчення про здоров’я. Засн. В. вважають І. Брехмана, який 1982 опублікував ст. «Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека» («Вопросы философии», № 2). Зважаючи на те, що неможливо досягти здоров’я насел. за допомогою суто клін. (лікування) та гігієн. (оптимізація стану довкілля) засобів, В. розглядає його як самостійну мед.-соц. категорію, що характеризується прямими показниками і якою можна керувати. Здоров’я – загальніше поняття, ніж хвороба, яка формується і маніфестується при ослабленні механізмів здоров’я або його дефектах. Рівень структур. організації, який досліджується у В., – переважно організмений. Основою валеол. теорії і практики є розгляд організму як багаторівневої біоенергоінформ. системи, а здоров’я – як інтеграл. багаторівневого поняття. Холістич. (цілісний) підхід до людини – безумовний принцип досягнення ефекту. Засоби В.: діагностика рівня здоров’я; прогнозування здоров’я; формування оздоровчих програм; збереження та зміцнення здоров’я з використанням мед. і парамед. технологій. Науковці укр. школи В., зокрема київської, розробили такі поняття, як «безпеч. рівень здоров’я», «превентивна реабілітація», феномен «саморозвитку патол. процесу без зміни сили діючих факторів». Нині швидко розвивається шкільна (пед.) В., предметом вивчення якої є закономірності включення особистості у процес «будівництва здоров’я». Крім того, починає формуватися психовалеологія, що робить акцент на псих. сфері з наступ. немедикаментоз. психоматич. гармонізацією (Л. Попова).

Літ.: Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. Москва, 1990; Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. С.-Петербург, 1992; Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. К., 1998; Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. П., 1999; Валеология. Становление и пути развития: Сб. науч. тр. Св., 1999; Габрійчук М. М. Пригорща здоров’я: Публіцист. дослідж. К., 2001.

Г. Л. Апанасенко

Рекомендована література

  1. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. Москва, 1990;Google Scholar
  2. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. С.-Петербург, 1992;Google Scholar
  3. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. К., 1998;Google Scholar
  4. Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. П., 1999;Google Scholar
  5. Валеология. Становление и пути развития: Сб. науч. тр. Св., 1999;Google Scholar
  6. Габрійчук М. М. Пригорща здоров’я: Публіцист. дослідж. К., 2001.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Валеологія / Г. Л. Апанасенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-32973. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наука і вчення

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

32973

Схожі статті

Бібліографія медична
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Р. І. Павленко
Біоенергетика
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
В. М. Войціцький
Болотознавство
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
Т. Л. Андрієнко

Нагору