ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – науково-практичний журнал. Заснований 2001 у Києві. Видавець – Київ. обл. організація товариства «Знання» України. Виходить раз на 2 місяці, мова видання – укр., наклад – 1500 прим. Розповсюджується в Україні. На сторінках журналу друкуються статті укр. науковців, кер. і викл. закладів вищої освіти, документи Міністерства освіти і науки України, Наук.-метод. центру вищої освіти, висвітлюється досвід діяльності укр. і зарубіж. ВНЗів, дискусійні проблеми у вищій освіті на сучас. етапі, зокрема пов’яз. із приєднанням України до Болон. процесу. Головний редактор – С. Ніколаєнко (від 2005).

Л. В. Кирпич

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Вища школа / Л. В. Кирпич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34346

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34346

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Літопис травматології та ортопедії
Періодика  | Том 17 | 2016
Т. М. Омельченко
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація
Періодика  | Том 13 | 2013
О. І. Лопатинська
Наше право
Періодика  | Том 22 | 2020
В. Ф. Кузнецов

Нагору