ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Військово-лікарська експертиза (ВЛЕ)

ВІЙСЬКО́ВО-ЛІ́КАРСЬКА ЕКСПЕРТИ́ЗА (ВЛЕ) – комплекс медичних та організаційних заходів із виявлення стану здоров’я військовослужбовців та інших контингентів населення з метою визначення рівня їхньої готовності до військової служби.

Об’єктами ВЛЕ є громадяни, приписані до призовних дільниць, призовники, військовозобов’язані, військовослужбовці, учні військ. ліцеїв, канд. до вступу у військ. навч. заклади, колишні військовослужбовці. Іноді їй підлягають службовці ЗС України та чл. сімей військовослужбовців.

Органами ВЛЕ є військ.-лікар. комісії (ВЛК), у складі яких – не менше 3-х фахівців мед. спеціальностей. У діяльності чл. ВЛК керуються Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд, яке вводиться наказом кер. відповідного мін-ва, де є військ. формування, вказівками нач. відповідного військ.-мед. управління, центр. ВЛК відповідного мін-ва. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. Штатні ВЛК розглядають, контролюють, затверджують, а при необхідності переглядають постанови підпорядкованих ВЛК.

Нині діють штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК. У ЗС України штатними є Центр. ВЛК та Центр. лікар.-льотна комісія МО України, Базова ВЛК командування оператив. напряму, ВЛК військ.-мор. сил. У воєн. час штатні ВЛК створюються при евакуац. пунктах та управлінні шпитал. бази. У МВС України провідною штатною комісією є Центр. ВЛК МВС України, якій підпорядковуються штатні ВЛК при упр. внутр. справ в регіонах. Центр. ВЛК МО України є керівним органом ВЛЕ ЗС України. Їй підпорядковуються всі штатні і нештатні комісії ЗС з питань ВЛЕ. До позаштатних постійно діючіх ВЛК належать: лікар.-льотні комісії, шпитал.; гарнізонні, військ. комісаріатів та ін. ВЛК для мед. огляду за окремими спеціальностями. Перелік військ. і цивіл. лікув.-профілактич. закладів, військ. частин, у яких організовуються позаштатні постійно діючі ВЛК затверджує нач. мед. служби військ. округу. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК належать: ВЛК військ.-навч. закладів МО України; для мед. огляду поповнення ЗС України; для мед. огляду особового складу, призначеного для виконання профес. обов’язків у особливих умовах або за окремими спеціальностями; військ.-лікар. підкомісія приймально-технічної комісії військ.-мор. сил. Перелік військ. частин, в яких створюються позаштатні тимчасово діючі ВЛК, затверджує відповідний нач. мед. служби. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військ. спеціальністю, при необхідності направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження із подальшим оглядом гарнізон. або шпитал. ВЛК. В історії розвитку ВЛЕ виділено 3 етапи. На 1-му етапі (поч. 18 ст.) ВЛЕ поповнення в армію Рос. імперії проводилася у шпиталях. Комісію очолював офіцер окруж. штабу або військ. частини, а лікарі були лише радниками. На 2-му етапі сформувалися органи ВЛЕ, але осн. її завданням залишився лише мед. огляд призовних контингентів. Від кін. 19 ст. участь лікарів у комісії ВЛЕ почала набувати більшого значення. З утворенням рад. армії у 1918 видано кілька кер-в з роботи тимчас. лікар. комісій та інструкцій для лікарів приймал. комісій, створених для мед. огляду призовників. 1921 вийшло перше положення про ВЛК, яким передбачалося створення Центр. ВЛК. Від 1929 введено у практику мед. огляд громадян при приписці до призовних дільниць та оздоровлення призовників. З удосконаленням тех. забезпечення армії у ВЛЕ запроваджено метод індивід. оцінки ступеня придатності до військ. служби. 3-й етап розвитку ВЛЕ розпочався під час 2-ї світової війни. Перед нею поставлено нові завдання: здійснення контролю за лікув.-діагност. роботою у шпиталях з метою макс. повернення у стрій поранених та хворих; встановлення причин. зв’язку захворювання або поранення з бойовими діями; визначення ступеня втрати боє- і працездатності.

Нині осн. завданнями ВЛЕ є розробка вимог та добір громадян, придат. за станом здоров’я до військ. служби для комплектування військ. формувань; мед. огляд контингентів, що підлягають ВЛЕ, з метою визначення придатності до військ. служби; аналіз результатів мед. огляду та розробка заходів з їх покращення; контроль за організацією і станом лікув.-оздоров. роботи серед призовників; огляд призовників, канд. до вступу у військ. навч. заклади, військовозобов’язаних; контроль за проведенням і результатами лікув.-діагност. роботи у військ. лікув.-профілактич. закладах та військ. частинах; надання їм метод. та практ. допомоги з питань ВЛЕ; встановлення зв’язку захворювань, поранень, травм та каліцтва у військовослужбовців, військовозобов’язаних, призваних на збори, і колишніх військовослужбовців з військ. службою; організація огляду військовослужбовців та ін. контингентів у військ. частинах, військ.-навч. закладах та ін. військ. закладах і установах; проведення наук. роботи з питань діяльності ВЛЕ.

М. М. Козачок, С. І. Скляр

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Військово-лікарська експертиза (ВЛЕ) / М. М. Козачок, С. І. Скляр // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34480

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Військо і зброя

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34480

Кількість переглядів цього року:

25

Схожі статті

Олійник
Людина  |  Том 24 | 2022
М. О. Карпаш
Лозовик
Людина  |  Том 17 | 2016
П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк
Омелян
Людина  |  Том 24 | 2022
І. В. Дорош

Нагору