ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Вік

«ВІК» – видавництво. Засн. 1895 у Києві з ініціативи О. Кониського, В. Доманицького і редакції ж. «Кіевская старина». Співробітники видавництва – В. Дурдуківський, С. Єфремов, О. Лотоцький, Ф. Матушевський, В. Прокопович, А. Ніковський. Книжк. видання під маркою «В.» виходили у трьох серіях: оригінал. твори укр. письменників, переклади з рос. тa європ. класики, наук. видання (переважно перекладні) і були розраховані відповідно на інтелігенцію та мас. читача. У серії «Селян. б-ка» до 1918 вийшло 70 вип.; книжки коштували від двох до десяти копійок. Видання серії «Укр. б-ка» та деякі ін. книжки видавництва «В.», випущені позасерійно, призначалися для помірков. інтелігенції. Видання сер. «Укр. б-ки» відрізнялися високою якістю паперу, вільним розташуванням розділів, вишуканістю оздоблення: тиснення на обкладинці, віньєтки, заставки, фронтисписи та кольор. ілюстрації, виконані І. Бурячком, В. Корнієнком. Це стосується позасерій. видань: двотомник «Писання» Б. Грінченка (1903, 1905), «Оповідання» М. Грушевського (1904), «Твори» І. Котляревського (1909), «Історія українського письменства» С. Єфремова (1911). До 1918 побачили світ 23 вип. цієї серії. З виходом статті С. Єфремова «Літературний намул. З сучасного письменства» (1908) започатковано нову серію видань – «Наші справи», а вже наступ. року вийшло сім номерів цієї серії. Більшість випусків – передруки статей з періодич. видань. За роки існування видавництва випущено 21 назву видань цієї публіцист. серії.

Літ.: Козаченко А. Минуле української книги: Істор. нарис. К., 1930; Дей О. І. Книга і друкарство на Україні з 60-х рр. XIX ст. до Великого Жовтня // Книга і друкарство на Україні. К., 1965; Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. 1969. № 3; Ківшар Т. І. Український книжковий рух як історичне явище. К., 1996; Биковський Л. Книжна торгівля на Україні // БВ. 1997. № 1; Хоню В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ – початку ХХ ст. (На прикладі київського видавництва «Вік»). К., 2000.

Л. І. Cаєнко

Рекомендована література

  1. Козаченко А. Минуле української книги: Істор. нарис. К., 1930;Google Scholar
  2. Дей О. І. Книга і друкарство на Україні з 60-х рр. XIX ст. до Великого Жовтня // Книга і друкарство на Україні. К., 1965;Google Scholar
  3. Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. 1969. № 3;Google Scholar
  4. Ківшар Т. І. Український книжковий рух як історичне явище. К., 1996;Google Scholar
  5. Биковський Л. Книжна торгівля на Україні // БВ. 1997. № 1;Google Scholar
  6. Хоню В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ – початку ХХ ст. (На прикладі київського видавництва «Вік»). К., 2000. Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Вік / Л. І. Cаєнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34495

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34495

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Кий
Підприємcтва  | Том 13 | 2013
Д. Г. Клочко
Гранат
Підприємcтва  | Том 6 | 2006
І. Л. Бутич
Закидальський
Людина  |  Том 10 | 2010
А. Є. Атаманенко

Нагору