ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кораблебудування Національний університет ім. адмірала Макарова

КОРАБЛЕБУДУВА́ННЯ Національний університет ім. адмірала Макарова – вищий навчальний заклад. Роз­таш. у Миколаєві. Засн. 1902 як мех.-тех. училище. Від 1917 – політех. училище; від 1920 – політех., від 1924 – індустр., від 1926 – кораблебуд. технікум. Від 1929, після об’єднання із вечір. робітн. технікумом, – Микол. маш.-буд. інститут із робфаком; від 1930, із приєднанням суднобуд. факультету Одес. політех. інституту, – Микол. кораблебуд. інститут. 1949 Інституту при­своєно ім’я адмірала С. Макарова. Від 1994 – Укр. мор. тех. університет, від 2004 – сучасна назва. 1920–21 у полiтех. технiкумi навчалися 251 студент i працювали 21 викл. 1921–30 заклад закінчили 710 спецiалістiв, 1931–40 – 1027, 1971–80 – 10 719, 1981–90 – 10 517, 1991–95 – 3950, всього за період існування ВНЗу (станом на 2013) підготовлено понад 50 тис. iнженерів для суд­нобуд. і суміж. галузей промисловості, нар. господарства. Нині в Університеті функціонують 7 інститутів (кораблебуд., маш.-буд., комп’ю­тер. та інж.-технол. наук, автоматики і елек­тротехніки, гуманітар., заоч. та дистанц. освіти, післядиплом. освіти), а також Первомай. (Ми­кол. обл.) і Феодосій. (АР Крим) політех. інститути, інж.-екон. та підготов. факультети, філія у Херсоні, Н.-д. центр кораблебудування, Навч.-наук. центр міжнар. співробітництва. Готує фахівців у галузі суднобудування та мор. технологiй. В ос­танні роки вiдкрито низку нових спе­цiальностей: правознавство, ме­неджмент у вироб. сферi, мор. приладобудування, прикладна екологiя тощо. Нині навч. бл. 12 тис. студентів, половина з яких на денній формі. В Університеті пра­цюють понад 500 викл., з них – 34 д-ри і 231 канд. н. Серед відомих науковців – М. Александров, Б. Бугаєнко, Є. Єгоров, Ю. Захаров, В. Квасницький, М. Ле­бедь, В. Левенберг, В. Ма­гула, Г. Романовський, М. Слі­жевський, Я. Сорока, В. Суслов. Основні напрями наук. досліджень: проблеми кораблебудування, оброблення матеріалів, енерге­­тики, електротехніки, інформатики, обчислюв. тех­ніки, автоматизації, історія тех­ніки; пи­тання економіки та керування підприємствами. Має 5 навч. корпу­сiв, 2 студент. гуртожитки і 2 житл. будинки, спорт.-оздо­ров. комплекс «Корабел» та базу від­­почин­ку «Акваторія» на березі Чорного моря, яхт-клуб, мор. флот (теплоходи «Ольвiя» i «Дель­та»). Діють музей та бібліотека (фонд понад 70 тис. томiв), випускає г. «Кораблестроитель», друкує зб. наук. праць Університету (від 1934). Ректор – С. Рижков (2008–17).

Літ.: Бугаенко Б. А., Галь А. Ф., Кос­тенко Н. М. Николаевский кораблестрои­тельный: Очерки истории института-университета. 1995; Имени адмирала: университет, музей, фонд ценной книги. 2011 (обидві – Миколаїв).

А. Ф. Галь

Рекомендована література

  1. Бугаенко Б. А., Галь А. Ф., Кос­тенко Н. М. Николаевский кораблестрои­тельный: Очерки истории института-университета. 1995;
  2. Имени адмирала: университет, музей, фонд ценной книги. 2011 (обидві – Миколаїв).

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кораблебудування Національний університет ім. адмірала Макарова / А. Ф. Галь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3457. – Останнє поновлення : 2017.

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3457

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Буковинська державна медична академія
Заклади освіти  | Том 3 | 2004
В. І. Білоус, Т. А. Захарова
Рябченко
Людина  | 2024
В. І. Блищик

Нагору