ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Вісти Лебединського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів і Лебединського повітового відділу українроста

«ВІ́СТИ ЛЕБЕДИ́НСЬКОГО ПОВІТО́ВОГО ВИКОНА́ВЧОГО КОМІТЕ́ТУ РА́ДИ РОБІТНИ́ЧИХ, СЕЛЯ́НСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІ́ЙСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ І ЛЕБЕДИ́НСЬКОГО ПОВІТО́ВОГО ВІ́ДДІЛУ УКРАЇНРОСТА» Засн. 1920 у Лебедині (нині місто Сумської обл.). Виходили двічі на тиждень українською і російською мовами. Відповідальні редактори – С. Кричевський, Г. Грановський. Провідна тематика – громадсько-політична. Друкувалися законодавчі і розпорядчі документи вищих і місцевих органів радянської влади. Основні рубрики: «Оборона Республіки», «Дії і розпорядження Радянської влади», «По Радянській Федерації», «За кордоном», «Партійне життя», «В Радянських установах», «В Лебедині», «По Лебединському повіту», «Сторінка молоді». Спецвипуски: «Продовольча справа», «Червоноармієць», «Робітниця».

В. М. Власенко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Вісти Лебединського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів і Лебединського повітового відділу українроста / В. М. Власенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34884

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34884

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Ататюрк
Людина  |  Том 1 | 2001
К. Альп
Бєлєвцев
Людина  |  Том 2 | 2003
В. С. Боровиков
Букатевич
Людина  |  Том 3 | 2004
М. Ю. Костриця

Нагору