ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Біології Науково-дослідний інститут

БІОЛО́ГІЇ Науково-дослідний інститут – галузева установа, що діє при Дніпропетровському університеті. Засн. 1934 як НДІ гідробіології на базі гідробіол. станції (створ. 1927 для вивчення гідробіол., гідрохім. і гідролог. режимів нових водосховищ на Дніпрі). Сучасна назва від 1974. У складі Інституту – 5 відділів (екології та охорони природи; гідробіології, іхтіології та радіобіології; мікробіології та біотехнології; молекуляр. біології; біофізики складних систем), до складу яких входять 7 осн. і 3 сервіс. лаб. Основні напрями наук. досліджень: вивчення природ. систем Придніпров. регіону; екол. особливостей взаємодії між організмами й зовн. середовищем в умовах антропоген. забруднення екосистем Придніпров’я; функціон. ролі біоти в утворенні механізмів гомеостазу в екосистемах пром. регіонів; розроблення рекомендацій щодо збереження та відновлення флорист. і фауніст. комплексів Придніпров’я в умовах антропоген. пресу. Проведено біоіндикаційне картографування забруднення територій регіону важкими металами, дано екол. оцінку природ. лісів долини Дніпра та його приток для обґрунтування їх поновлення, охорони та рац. використання. Виявлено біотести на стійкість рослин до антропоген. впливу пром., с.-г. та радіац. забруднення довкілля. В Інституті працюють бл. 100 співроб., зокрема 1 чл.-кор. НАНУ, 9 проф., 9 д-рів н., 30 канд. н. Директор А. Кулик (від 2001). Інститут разом з біол.-екол. ф-том проводить на базі Дніпроп. університету наук. форуми з міжнар. участю. За останні 5 р. проведено понад 10 конф. та симпозіумів різного рівня, серед них міжнародні – «Екологія кризових регіонів», «Рослини та пром. середовище» (обидві – 2001), присвяч. 100-річчю від дня народж. О. Бельгарда (2002) та ін. Інститут разом з біол.-екол. ф-том Дніпроп. університету видає вісник «Біологія та екологія», наук. ж. «Екологія та ноосферологія», «Ґрунтознавство», міжвузів. зб. «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».

О. В. Міхеєв

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Біології Науково-дослідний інститут / О. В. Міхеєв // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35302

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35302

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Дондіпрошахт
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
В. П. Левченко
Дніпродіпрошахт
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
О. М. Листопадов

Нагору