ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Блюм Ярослав Борисович

БЛЮМ Ярослав Борисович (08. 04. 1956, с. Топори Ружин. р-ну Жи­томир. обл.) – біолог. Доктор біологічних наук (1988), професор (1996), академік НАНУ (2006). Заслужений діяч науки і техніки України (2016). Державна премія України в галузі науки і техніки (2012). Премія ім. В. Юр’єва НАНУ (2002). Закін. Київський університет (1978), де й працював викл., н. с., ст. н. с. (1981–87); в Інституті ботаніки АН УРСР (1987–90); від 1990 – в Інституті клітин. біології та генет. інженерії НАНУ: від 1991 – заступник директора; від 2008 – директор Інституту харч. біотехнології та геноміки НАНУ (обидва – Київ). Водночас від 1992 – завідувач кафедри клітин. біології та генет. інженерії Київ. університету. Основні напрями наук. досліджень: ви­вчення особливостей будови та функціонування скелет. структур. рослин. клітини, розроблення біотехнол. прийомів для ство­рення рослин зі зміненою струк­турою компонентів цитоскелета. Вивчає механізми регуляції функції цитоскелета і ядра клі­тини з участю вторин. посеред­ників, посттрансляц. модифіка­ції білків рослин, мікротрубочок. Голова Міжвідом. комісії з питань біобезпеки при Міністерстві освіти і науки України (1997), чл. Нац. ради фонду фундам. досліджень України (1997), заступник голови Між­відом. ради з питань біотехнології при КМ України (2001 ).

Пр.: Биохимическая модель регу­ляции активности хроматина. К., 1983 (співавтор); Организация цитоскелета протопластов и соматические гибриды растений: интеграция функций клетки // Итоги науки и техники. Сер. Биотехно­логия. ВИНИТИ АН СССР. Москва, 1988. Т. 9; Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl // Plant Mol. Biology and Biotechnology. New Dehli, 1997 (співавтор); Microtubular and cytoskeletal mutants // Plant microtubules: potential for biote­chnology. Berlin; Heidelberg, 2000 (спів­авт.); Взаимосвязь чувствительности каллуса Eleusine indica к трифлюралину и амипрофосметилу с особенностями взаимодействия этих соединений с тубулином // Физиология растений. 2002. Т. 49 (співавтор).

А. І. Ємець

Основні праці

Биохимическая модель регу­ляции активности хроматина. К., 1983 (співавтор); Организация цитоскелета протопластов и соматические гибриды растений: интеграция функций клетки // Итоги науки и техники. Сер. Биотехно­логия. ВИНИТИ АН СССР. Москва, 1988. Т. 9; Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl // Plant Mol. Biology and Biotechnology. New Dehli, 1997 (співавтор); Microtubular and cytoskeletal mutants // Plant microtubules: potential for biote­chnology. Berlin; Heidelberg, 2000 (спів­авт.); Взаимосвязь чувствительности каллуса Eleusine indica к трифлюралину и амипрофосметилу с особенностями взаимодействия этих соединений с тубулином // Физиология растений. 2002. Т. 49 (співавтор).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Блюм Ярослав Борисович / А. І. Ємець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35568. – Останнє поновлення : 2016.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

біолог

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35568

Кількість переглядів цього року:

15

Схожі статті

Коник
Людина  |  Том 14 | 2014
Г. М. Седіло
Бездробний
Людина  |  Том 2 | 2003
М. М. Хомляк
Заїка
Людина  |  Том 10 | 2016
Л. Я. Татаренко

Нагору