ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Брайчевський Михайло Юліанович

БРАЙЧЕ́ВСЬКИЙ Михайло Юліанович (06. 09. 1924, Київ – 23. 10. 2001, там само) – історик, археолог. Д-p істор. н. (1989), професор (1992). Дійсний член УВАН (США), НТШ. Заслужений діяч науки і техніки України. Премія ім. М. Грушевського НАНУ (1997). Закін. Київський університет (1948), де 1945–46 був головою Студент. наук. товариства. Працював в Інституті археології АН УРСР: кресляр (1946– 47), м. н. с. (1947–56), ст. н. с. (1956–60, 1970–72 та від кін. 1978), пров. н. с. (від 1986); 1960–68 – старший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР. Фахівець у галузі ранньослов’ян. і середньовічної археології. Автор досліджень з пам’яткознавства, історіографії, історії культури і політ. думки, наук.-популярних і публіцист. нарисів. Автор розділів колект. праць «Нариси стародавньої історії УРСР» (1957), «Історичні погляди Т. Г. Шевченка» (1964), «Історія українського мистецтва» (1966, т. 1), «Історія селянства Української РСР» (1967, т. 1; усі – Київ). Низку його статей опубл. в наук. періодиці («Археологія», «Археологічні пам’ятки УРСР», «Український історичний журнал» та ін.). Брав участь у дослідж. ранньослов’ян. поселень і могильників на Волині, Поділлі, Київщині й Житомирщині. Вивчав старожитності Пастир. городища, брав участь у розкопках давньорус. пам’яток у Києві, Переяславі. Один із фундаторів і активних діячів Укр. товариства охорони пам’яток історії та культури (1966). Здобув велике визнання нац. орієнтованої громадськості своїми блискучими лекціями про історію України та укр. старожитності (зокрема у Клубі творчої молоді) й екскурсіями істор. місцями Києва. Мав зв’язки з укр. правозахисним рухом, брав участь у розповсюдженні самвидавчих публікацій. Принципове несприйняття політизованих схем рад. історіографії Б. висловив у ст. «Приєднання чи возз’єднання (історичні замітки з приводу однієї концепції)». Праця, подана 1966 до «Українського історичного журналу», не була опубл. й поширювалася в самвидаві; друком вийшла за кордоном (перше укр. вид. в Канаді 1972, англ. переклад 1974, нім. – 1982). Був звільнений з роботи 1968 за підписання ним колект. протесту 138-ми укр. діячів культури проти політ. судів. Подальша заборона праці в наук. установах (1968–70 і 1972– 78) і заборона друкуватися й захищати доктор. дис. були спричинені відмовою Б. піддатися на тиск органів держбезпеки і зректися своїх наук. і політ. поглядів. 1974 Б. запрош. президентом Гарвард. університету на працю в Укр. наук. інститут при цьому університеті, однак не зміг прийняти цієї пропозиції. Тільки у 1989 дістав змогу захистити дисертацію на здобуття наук. ступеня д-ра істор. н. У незалежній Україні Б. опублікував низку наук. праць і наук.-популяр. нарисів, очолив осередок Укр. істор. товариства в Києві, працював професор кафедри історії Нац. університету «Києво-Могилян. академія» (від 1992). Публікації про т. зв. літопис Аскольда містять низку оригін. гіпотез і започаткували творчу дискусію. Заперечував теорію існування давньорус. народності. Написав розділ «Наукові знання» для 5-том. «Історії української культури» (т. 1, 2001). Велике наук. значення мало опублікування Б. «Історії міста Києва» М. Берлинського (1991). За монографію «Утвердження християнства на Русі» (К., 1988; рос. перекл.– 1989) нагородж. Міжнар. премією фундації Антоновичів (1993). Б. – автор низки сонетів, притч, поем (серед них – «Григорій Сковорода»). Б. відомий також як художник-аматор. Мав персон. виставки в Києві (1999) та Лондоні (2000). У мист. альбом Б. «Історичні портрети» (К., 1999) увійшло 30 творів, в яких він створив образи (реконструйовані портрети) видат. політ., церк. і культур. діячів доби Київ. Русі (зокрема княгині Ольги, князя Ярослава Мудрого, Нестора Літописця, митрополита Іларіона, Антонія, Феодосія та Никона Печерських). Проілюстрував власну кн. «Скарби знайдені і незнайдені» (К., 1992).

Пр.: Римська монета на території України. 1959; Коли і як виник Київ. 1963 (перевид. рос. мовою 1964); Біля джерел слов’янської державності. 1964; Походження Русі. 1968; Конспект історії України. 1994; Вступ до історичної науки: Навч. посіб. 1995; Походження слов’янської писемності. 1998; Вибрані твори. 1999; Літопис Аскольда. 2001; Часу круговерть. 2003 (усі – Київ); Анти (в рукописі).

Літ.: Ісаєвич Я. Д. «Приєднання чи возз’єднання...» М. Брайчевського – переломна подія в українській історіографії // Старожитності Русі-України. К., 1994; Його ж. М. Брайчевський і його концепція історії України // УІ. 1994. Т. 31; До 75-річчя Михайла Юліановича Брайчевського // Археологія. 1999. № 3; Наукова конференція «Читання пам’яті Михайла Брайчевського» // Там само. 2001. № 1; Пам’яті Михайла Юліановича Брайчевського // Там само. 2001. № 4; Брайчевський Михайло Юліанович: Некролог // УІЖ. 2002. № 1; Кухарчук В. Ю. Учений, громадянин, особистість // Наук. зап. Києво-Могилян. академії. Т. 20. Істор. науки. Ч. 1. К., 2002.

Я. Д. Ісаєвич

Основні праці

Римська монета на території України. 1959; Коли і як виник Київ. 1963 (перевид. рос. мовою 1964); Біля джерел слов’янської державності. 1964; Походження Русі. 1968; Конспект історії України. 1994; Вступ до історичної науки: Навч. посіб. 1995; Походження слов’янської писемності. 1998; Вибрані твори. 1999; Літопис Аскольда. 2001; Часу круговерть. 2003 (усі – Київ); Анти (в рукописі).

Рекомендована література

  1. Ісаєвич Я. Д. «Приєднання чи возз’єднання...» М. Брайчевського – переломна подія в українській історіографії // Старожитності Русі-України. К., 1994;Google Scholar
  2. Його ж. М. Брайчевський і його концепція історії України // УІ. 1994. Т. 31;Google Scholar
  3. До 75-річчя Михайла Юліановича Брайчевського // Археологія. 1999. № 3;Google Scholar
  4. Наукова конференція «Читання пам’яті Михайла Брайчевського» // Там само. 2001. № 1;Google Scholar
  5. Пам’яті Михайла Юліановича Брайчевського // Там само. 2001. № 4;Google Scholar
  6. Брайчевський Михайло Юліанович: Некролог // УІЖ. 2002. № 1;Google Scholar
  7. Кухарчук В. Ю. Учений, громадянин, особистість // Наук. зап. Києво-Могилян. академії. Т. 20. Істор. науки. Ч. 1. К., 2002.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Брайчевський Михайло Юліанович / Я. Д. Ісаєвич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-37589

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

37589

Кількість переглядів цього року:

164

Схожі статті

Ободівський парк
Природоохоронні місця  | Том 24 | 2022
О. В. Піхало, В. В. Міндер
Матвійчук
Людина  |  Том 19 | 2018
Р. М. Конта, Ю. В. Латиш
Васюта
Людина  |  Том 4 | 2005
В. М. Даниленко

Нагору