ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бібліотека Білоцерківського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА БІЛОЦЕРКІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1920 як бібліотека с.-г. політехнікуму на базі фондів Білоцерків. гімназії. Від 1930 – бібліотека с.-г. інституту (нині Білоцерківський державний аграрний університет). У структурі б-ки – 3 чит. зали, 7 абонементів, відділ комплектування та обробки літ-ри, книгосховище. Бібліотеч. фонд багатогалуз., містить понад 450 тис. прим. укр., рос., іноз. мовами, зокрема 352 267 книг, 84 167 період. вид., 7869 іноз. вид., автореф. дис. та дис. с.-г. тематики (від 1946), спец. види наук.-тех. літ-ри. Є обмін. фонд. Бібліотека комплектується літ-рою с.-г. та екон. профілю (зооінженерія, вет. медицина, агрономія, аграр. менеджмент). 1938 фонд б-ки поповнився книгами з особистої б-ки академік Є. Вотчала. У фонді зберігається 941 прим. рідкісних вид. класиків худож. літ-ри, книг з природознавства, математики, вид. 17– 18 ст. франц. та латин. мовами. Серед них – «Химія въ приложеніи къ земледѣлію и физіологіи растеній» Ю. Лібіха (2-е изд., Москва, 1870), «Шиллеръ. Полное собраніе сочиненій въ переводѣ русскихъ писателей. Т. 2» (5-е изд., С.-Петербургъ, 1875),«Климаты земного шара въ особенности Россіи» О. Воєйкова (С.-Петербургъ, 1892), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (т. 27, С.-Петербургъ, 1899) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів та картотек. Бібліотека проводить Дні інформації, перегляди нових надходжень. 2000 на базі б-ки проведено семінар галуз. б-к «Удосконалення діяльності бібліотеч. мереж аграр. закладів освіти в умовах інформатизації». Директор б-ки З. Денисенко (від 1993).

В. М. Власенко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліотека Білоцерківського державного аграрного університету / В. М. Власенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-41932

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

41932

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Нагору