ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Армія Польська в СРСР

А́РМІЯ ПО́ЛЬСЬКА В СРСР – армія, яку сформував В. Андерс у вересні 1941 у Поволжі на основі угод, укладених 30 липня і 14 серпня 1941 між польським емігрантським урядом В. Сікорського у Лондоні і радянським урядом. Передбачалось, що більша її частина воюватиме на рад.-нім. фронті. Однак між урядами СРСР і Польщі виникли незгоди щодо використання польс. військ у бойових операціях рад. армії. За наполяганням польс. сторони армія В. Андерса (бл. 80 тис. осіб) 1942 була евакуйов. на Близький Сх. Значний відсоток армії складали українці, переважна більшість яких (бл. 6 тис. осіб) після 2-ї світової війни оселилася у Великій Британії.

Армією Польською в СРСР називали також 1-у піхотну дивізію ім. Т. Костюшка, яку сформували 1943 у Сільці (побл. Рязані) ліві сили польс. еміграції, об’єднані у Союз польс. патріотів у СРСР, за підтримки й допомоги рад. влади. Командування дивізією було доручено полковникові С. Берлінґу. 10 серпня 1943 уряд СРСР дозволив розгортання дивізії у 1-й корпус Польс. ЗС. Бойове хрещення дивізії відбулося в боях з нім.-фашист. військами 12–13 жовтня 1943 біля с. Леніно в Білорусії. На поч. 1944 корпус був переміщений на Україну до м. Суми, де на його базі 18 березня 1944 почалось формування 1-ї Польс. армії (командуючий – генерал С. Берлінґ), передислоков. невдовзі на Волинь – у р-н Житомира–Рівного–Ківерців. Польс. зенітники відзначились у квітні 1944, відбиваючи нальоти нім. авіації на Київ. На час форсування Зх. Бугу і відходу з тер. України 20 липня 1944 1-а Польс. армія нараховувала 104 тис. офіцерів і солдатів.

Літ.: Wojsko Polskie na Froncie wschodnim 1943–1945: Wybór materiaùów êródùowych (wybór i oprac. l. Grze- lak, H. Stanezyk, S. Zwolinski). Warszawa, 1944; Кундюба И. Д. Советско-польские отношения (1939–1945). К., 1963; Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 7. 1939–1943 гг. Москва, 1973; Т. 8 (янв. 1944 – дек. 1945). Москва, 1974; W. Anders. Bez ostatniego rozdziaùu: wspomnienia z lat 1939–1946. Londyn, 1989; S. Baluk, M. Michaùowski. Polski czyn zbrojny 1939–1945. Warszawa, 1989; Z. Berling. Wspomnienia. T. 1–3. Warszawa, Wyd. 10, 1990–1991; Armia Polska w ZSRR. 1941–1942. Warszawa, 1992.

І. Т. Лісевич

Рекомендована література

  1. Wojsko Polskie na Froncie wschodnim 1943–1945: Wybór materiaùów êródùowych (wybór i oprac. l. Grze- lak, H. Stanezyk, S. Zwolinski). Warszawa, 1944;Google Scholar
  2. Кундюба И. Д. Советско-польские отношения (1939–1945). К., 1963;Google Scholar
  3. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 7. 1939–1943 гг. Москва, 1973;Google Scholar
  4. Т. 8 (янв. 1944 – дек. 1945). Москва, 1974;Google Scholar
  5. W. Anders. Bez ostatniego rozdziaùu: wspomnienia z lat 1939–1946. Londyn, 1989;Google Scholar
  6. S. Baluk, M. Michaùowski. Polski czyn zbrojny 1939–1945. Warszawa, 1989;Google Scholar
  7. Z. Berling. Wspomnienia. T. 1–3. Warszawa, Wyd. 10, 1990–1991;Google Scholar
  8. Armia Polska w ZSRR. 1941–1942. Warszawa, 1992.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Армія Польська в СРСР / І. Т. Лісевич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-43268

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Військо і зброя

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

43268

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Мишуга
Людина  |  Том 20 | 2018
Р. П. Зорівчак
Похилевич
Людина  | 2023
М. Г. Крикун
Патриляк
Людина  | 2023
В. П. Капелюшний

Нагору