ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кондуфор Юрій Юрійович

КОНДУФО́Р Юрій Юрійович (30. 01. 1922, с. Зубані, нині Глобин. р-ну Пол­­тав. обл. – 10. 01. 1997, Київ) – історик. Доктор історичних наук (1966), професор (1968), академік НАНУ (1985). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1980). Учасник 2-ї світової вій­ни. Державні нагороди СРСР. Закін. Харків. університет (1949), де від 1952 й працював. 1958–68 – завідувач відділу науки і культури ЦК КПУ; 1968–78 – завідувач кафедри історії рад. суспільства, водночас 1973–78 – декан істор. факультету Київ. університету; 1978–94 – директор, від 1994 – радник дирекції Інституту історії України НАНУ (Київ). Досліджував і популяризував т. зв. ленін. теорію соціаліст. революції, історію встановлення рад. влади в Украї­­ні. Наприкінці 1980-х – на поч. 1990-х рр. сприяв створенню в Інституті обстановки ідеол. плюралізму та можливості вивчення принципово нових тем (Голодомор 1932–33, Визв. змагання 1917–21 тощо), хоча сам залишався на старих методол. позиціях. Гол. ред. «Українського історичного журналу» (1979–88) та низки колектив. праць, виданих в Інституті. На 21–23-му і 26-му з’їздах КПУ обирався кан­­дидатом, на 27-му – чл. ЦК. Депутат ВР УРСР 5–7 скликань.

Пр.: Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. Х., 1953; Револю­цион­ные события 1905–1907 гг. в Харь­кове и губернии. Х., 1955 (спів­авт.); Про­­летаріат Харкова у трьох революціях. Х., 1959 (спів­авт.); Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны (в ходе проведения продовольственной политики 1918–1920 гг.). К., 1964; Великий Октябрь и защита его завоеваний. К., 1971; История СССР: Поступающим в вузы. К., 1977; 1980; 1983; 1987; 1988 (спів­авт.); Великий Октябрь на Украине. К., 1986.

Літ.: 70-річчя академіка АН УРСР Ю. Кон­дуфора // Вісн. АНУ. 1992. № 1; Юркова О. Юрій Кондуфор: Біогр.-історіогр. нарис // Актуал. пробл. віт­чизн. історії 20 ст.: Зб. наук. пр., присвяч. па­­м’яті академік НАНУ Ю. Кондуфора: В 2 т. Т. 1. К., 2004.

О. В. Юркова

Основні праці

Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. Х., 1953; Револю­цион­ные события 1905–1907 гг. в Харь­кове и губернии. Х., 1955 (спів­авт.); Про­­летаріат Харкова у трьох революціях. Х., 1959 (спів­авт.); Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны (в ходе проведения продовольственной политики 1918–1920 гг.). К., 1964; Великий Октябрь и защита его завоеваний. К., 1971; История СССР: Поступающим в вузы. К., 1977; 1980; 1983; 1987; 1988 (спів­авт.); Великий Октябрь на Украине. К., 1986.

Рекомендована література

  1. 70-річчя академіка АН УРСР Ю. Кон­дуфора // Вісн. АНУ. 1992. № 1;Google Scholar
  2. Юркова О. Юрій Кондуфор: Біогр.-історіогр. нарис // Актуал. пробл. віт­чизн. історії 20 ст.: Зб. наук. пр., присвяч. па­­м’яті академік НАНУ Ю. Кондуфора: В 2 т. Т. 1. К., 2004.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кондуфор Юрій Юрійович / О. В. Юркова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-4817

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

історик

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

4817

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Головко
Людина  |  Том 6 | 2006
О. П. Реєнт
Ковальчук
Людина  |  Том 13 | 2013
Т. В. Добко
Водотика
Людина  |  Том 8 | 2008
І. Ю. Робак

Нагору