ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Культурних досліджень Український центр

КУЛЬТУ́РНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ Український центр (УЦКД) – науково-дослідна установа, що досліджує питання культурології, здійснює науково-методичні, аналітичні та нормативно-правові розробки у сфері культури. Підпорядк. Мін-ву культури Украї­ни. Розташ. у Києві. Створ. 1994 на базі Укр. центру нар. творчості (мав також назву Респ. наук.-метод. центр нар. творчості та культ.-осв. роботи; був. засн. 1938 як Центр. будинок нар. творчості УРСР), що займався метод. забезпеченням сфери нар. творчості, худож. самодіяльнос­­ті, культурно-дозвіллєвої діяльності, а також організацією мист. фестивалів і конкурсів, культурол. акцій. На поч. 1980-х рр. у складі Респ. наук.-метод. центру нар. творчості та культ.-осв. роботи функціонували наук.-метод., культ.-осв. роботи, нар. творчості, організац.-метод. роботи та підвищення кваліфікації кадрів працівників і керівників худож. самодіяльності, редакц.-видавн. відділи. Нині у структурі УЦКД – Інститути культур. політики (лабораторії: методол. проблем культур. політики, правових і екон. проблем, дослідж. аудіовізуал. мистецтв і масової культури, соціології культури та приклад. культурології, дослідж. міжнар. культур. зв’язків, культур. спадщини та музей. технологій), проблем нар. культури (лабораторії: худож. аматорства, нар. мистецтва, традиц. культури, інформ.-метод. технологій; сектори: інформ. моніторингу, репертуар. моніторингу, координації у сфері нар. творчості) та норми і права у сфері культури (лаб. дослідж. норми і права, сектор наук. дослідж. охорони праці, пожеж. безпеки та безпеки руху в галузі культури), міжструктур. підрозділ – лаб. наук.-тех. проблем. Осн. напрями діяльності Інституту культур. політики – дослідж. правових, екон. і соц. проблем культурно-мист. сфери; прогнозування розвитку процесів на терені культури; моделювання культур. політики, розроблення рекомендацій для органів влади та упр. галузі; Інституту проблем нар. культури – дослідж. феномену нар. культури у сфері пластич., муз., сценіч. мистецтв; провадження метод. і організац. роботи у сфері нар. творчості та культур. дозвілля. Інститут норми і права у сфері культури здійснює аналізування у законодав. та норматив. забезпеченні галузі. Працівники УЦКД брали активну участь у розробленні низки законопроектів, зокрема «Про культуру», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про кінематографію». Центром видано кн. «Нариси української популярної культури», «Культура в законі. Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні» (обидві – 1998), «Герої та знаменитості в українській культурі» (1999), «Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі» (2000), «Роздержавлення в культурній сфері України», «Багатокультурність і освіта» (обидві – 2001), «Пророки, пірати, політика і публіка» (2003), «Культурна політика в Україні», «Укра­­їнська культура і європейська інтеграція», «Менеджмент у біб­­ліотечній справі» (усі – 2007), «Па­­м’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості» (2009; 2010), «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини» (2010), «Порадник для збирачів фольк­лору: на допомогу працівникам культури» (2011). Щороку проходять Подкопаєв. культурол. читання. УЦКД є організатором фестивалів нар. творчості «Берегиня», «Покуть», «Всі ми діти твої, Україно», «Лесина осінь», Всеукр. огляду нар. творчості, Всеукр. конкурсу читців, присвяч. пам’яті Т. Шевченка, співзасн. Всеукр. фестивалю-конкурсу ама­­тор. творчості «Пісенні візерунки». Нині працює 70 науковців, серед яких 5 д-рів і 17 канд. наук. Директор – О. Гриценко (від 2002).

В. В. Солодовник

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культурних досліджень Український центр / В. В. Солодовник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51486

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51486

Схожі статті

Геологічних наук інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 5 | 2006
Д. Є. Макаренко
Економіки та прогнозування інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 9 | 2009
В. К. Хаустов
Землеробства південного регіону Інститут УААН
Наукові центри  | Том 10 | 2010
Н. П. Мацко

Нагору