Житомирської області // Міфологія і фольклор. 2009. № 1(2).">
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Купальські пісні

КУПА́ЛЬСЬКІ ПІСНІ́ – народновокальні твори, що супроводжують день літнього сонцестояння й період Петрівського посту, симетричні в річному колі Різдву й Святкам. Виникли на сх.-слов’ян. ґрунті як пісен. супровід святкування Івана Купала (в ніч з 23 на 24 червня за старим стилем; із 6 на 7 липня – за новим). Унаслідок християн. впливу з’явилися ін. назви К. п. – «петрівські», «петровки», «петрівчані» тощо, архаїчні рефрени «Купала», «Купайло» були замінені на «Купала на Йвана», «Іване-Йвашеньку» тощо. У тих етногр. зонах, де купал. обрядовість занепала, сезонне визначення пісень («петрівка» та ін.) вийшло на перший план. Зміст більшості сучас. К. п., на думку фольклористів, мало пов’яза­ний із міфол. основою свята. К. п. – передусім ліричні твори любов. тематики, рідше – балади. Зв’я­­зок з язичниц. міфологією зберігають лише окремі сюжети, які коментують організацію купал. ходи, нагадують про обов’язкову присутність біля купал. вогнища всіх жителів общини, регламентують оберегову поведінку захисту від відьом, для яких Купал. ніч є часом найвищого прояву їхньої сили, використовують ритуал. прокльони тощо. У руслі давніх ритуал. протистоянь, що розігрувалися у формі театраліз. боїв на порубіжжі сезонів зими й весни, а також під час зміни фаз сонця, можуть бути потрактовані жартівливі супе­речки між хлопцями й дівчатами, що супроводжують їхні ігри в подружжя. Попри велику популярність свята, вчені констатують, що купал.-петрів. наспіви поширені не на всій тер. України. Зокрема К. п. відсутні на теренах зх.-укр. етніч. земель (Буковина, Галичина, Карпатія, Підляшшя, Холмщина, Зх. Волинь), винятком є Лемківщина з її індивід. формами цих пісень. Лакуни К. п. засвідчені також в ареалі Прип’ят. Правобережжя. Загалом у межах укр. тер. науковці виділяють чотири осн. типи К. п., що мають великі ареали, – лівобереж., обрамл. архаїч. рефренами, правобереж. із кінц. рефреном, укр.-білорус. і правобереж. петрів., кілька пісен. форм вузько регіонал. побутування, зокрема у Погоринні. Дослідники укр. К. п.: А. Завальнюк, О. Карапата, К. Квітка, І. Клименко, С. Копил, М. Скаженик, О. Терещенко та ін.

Літ.: Купальські пісні. К., 1960; Купальські пісні: Пісенник. К., 1989; Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. К., 1990; Глушко М. Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області // Міфологія і фольклор. 2009. № 1(2).

І. В. Клименко

Рекомендована література

  1. Купальські пісні. К., 1960;Google Scholar
  2. Купальські пісні: Пісенник. К., 1989;Google Scholar
  3. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. К., 1990;Google Scholar
  4. Глушко М. Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області // Міфологія і фольклор. 2009. № 1(2).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Купальські пісні / І. В. Клименко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51659

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51659

Схожі статті

Ватра
Світ-суспільство-культура  | Том 4 | 2005
С. О. Маценко
Лісок
Світ-суспільство-культура  | Том 17 | 2016
Б. Т. Рідуш
Журналъ министерства народнаго просвщенія
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
І. Д. Бажинов

Нагору