ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лазаревська Катерина Олександрiвна

ЛАЗАРЕ́ВСЬКА Катерина Олександрiвна (20. 08(01. 09). 1879, Конотоп. пов. Черніг. губ. – 16. 09. 1939, Київ) – археограф, iсторик. Дочка Олек­сандра, сестра Бориса та Гліба Лазаревських. Закін. Київ. жін. приватну гімназію А. Бейтель із золотою медаллю (1897), навч. у Київ. худож. училищі (1904). Про­йшовши у свого батька наук. шко­лу роботи зі старими документами, стала визнач. фахiвцем у галузi палеографiї 17–18 ст. Пра­цювала у ВУАН (Київ): палеограф Істор.-філол. відділу, чл.-спів­роб. Постій. комісії для скла­дан­ня істор.-геогр. словника укр. землі (від 1919), співроб. Комісії для складання істор. словника української мови (1919–28), постій. співроб., секр., в. о. кер. Комісії для виучування історії Лівобереж. та Слобід. України (1925–28), співроб. (від 1927), секр. (1930–33) Археогр. комісії, чл. Істор. секції (від 1927), співроб. Комісії для дослідж. нової укр. історіографії (1928–30), м. н. с. Істор.-археогр. інституту (1934). За­­знала переслідувань з боку парт. органів, 1934 звільнена з усіх посад у ВУАН. Від 1936 – співроб. рукопис. відділу Всенар. б-ки України (Київ). Авторка низки джерел. праць з iсторiї цехiв, шевченкознавства. Пiдготувала 2-й т. «Українського археографiч­ного збiрника» (К., 1927), присвяч. О. Лазаревському та iсто­рiї роду, брала участь в укладан­ні «Iсторичного словника українського язика» (т. 1, зошити 1–2, Х.; К., 1930–32), склала покажчики до вид. «Опис Новгород-Сiверського намiсництва» (К., 1931).

Пр.: Матеріали до історії цехів на Лі­­вобережній Україні XVII–XІX вв. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. Кн. 6. К., 1925; Книга глухівського цеху калачницького // Укр. археогр. зб. Т. 1. К., 1926; Київські цехи в другій половині XVIIІ та на початку XІX віку // Київ та його околиця в історії і пам’ятках. К., 1926; Господарство незаможного пан­ка на Конотопщині в першій половині XІX в. До історії будівництва на Україні // Укр. археогр. зб. Т. 2. К., 1927; Заможний двір на Стародубщині у пер­­шій половині XVIIІ в. До історії будівництва на Україні // Україна. 1929, верес.

Літ.: Перший піврік існування Україн­ської Академії наук у Києві та начерк її праці до кінця 1919 року. К., 1919; По­­лонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Зап. НТШ. 1962. Т. 173; Бі­­локінь С. Раритети української бібліо­графії у збірках Олександра Лазарев­ського та Михайла Хмирова // КС. 1998. № 4.

ДА: Центр. держ. арх.-музей лiт-ри та мистецтва України. Ф. 113, оп. 1, № 36, арк. 23 зв.

С. І. Білокінь

Основні праці

Матеріали до історії цехів на Лі­­вобережній Україні XVII–XІX вв. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. Кн. 6. К., 1925; Книга глухівського цеху калачницького // Укр. археогр. зб. Т. 1. К., 1926; Київські цехи в другій половині XVIIІ та на початку XІX віку // Київ та його околиця в історії і пам’ятках. К., 1926; Господарство незаможного пан­ка на Конотопщині в першій половині XІX в. До історії будівництва на Україні // Укр. археогр. зб. Т. 2. К., 1927; Заможний двір на Стародубщині у пер­­шій половині XVIIІ в. До історії будівництва на Україні // Україна. 1929, верес.

Державний архів

Центр. держ. арх.-музей лiт-ри та мистецтва України. Ф. 113, оп. 1, № 36, арк. 23 зв.

Рекомендована література

  1. Перший піврік існування Україн­ської Академії наук у Києві та начерк її праці до кінця 1919 року. К., 1919;Google Scholar
  2. По­­лонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Зап. НТШ. 1962. Т. 173;Google Scholar
  3. Бі­­локінь С. Раритети української бібліо­графії у збірках Олександра Лазарев­ського та Михайла Хмирова // КС. 1998. № 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лазаревська Катерина Олександрiвна / С. І. Білокінь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52964. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52964

Схожі статті

Глумчер
Людина  |  Том 5 | 2017
Л. П. Чепкий
Горбалюк
Людина  |  Том 6 | 2006
О. М. Голубець
Вашедченко
Людина  |  Том 4 | 2005
А. Ф. Галь

Нагору