ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лазурський Олександр Федорович

ЛАЗУ́РСЬКИЙ Олександр Федорович (31. 03(12. 04). 1874, м. Переяслав Полтав. губ., нині Переяслав-Хмельницький Київ. обл. – 27. 02(12. 03). 1917, Петроград, нині С.-Пе­тербург) – психолог. Брат В. Лазурського. Доктор медицини (1900). Закін. Військ.-мед. академію в С.-Пе­тербурзі (1897). Водночас із навч. від 1895 працював у Клініці душев. і нерв. хвороб В. Бехтерева, де згодом очолював психол. лаб. Брав участь у діяльності С.-Петербур. товариства психіатрів і невропатологів, 1899 обраний його дійс. чл. 1901–02 стажувався у Німеччині. 1903–13 – викл. курсу заг. пси­хології, приват-доцент кафедри душев. і нерв. хвороб Військ.-мед. академії; водночас від 1907 – професор кафедри заг. і експерим. психології Психоневрол. інституту (сприяв його організації); згодом – проф. Пед. академії; від 1913 – у психіатр. клініці Жін. мед. інституту (усі – Петроград). Працював над проблемою методу в психології, осн. методами психол. дослідж. вва­жав спостереження й експеримент. Один із засн. експерим. психології. Розробив методику природ. експерименту, що спри­яла розвитку пед. психології. Започаткував характерологію. Запропонував класифікацію осо­бистостей, в основі якої – прин­цип їхнього актив. пристосування до середовища. Запровадив поняття «ендопсихіка» й «екзопсихіка». До першого відніс внутр. механізми особистості, до другого – ставлення особистості до зовн. об’єктів і середовища загалом. Стверджував, що психологія повинна бути не філос., а біол. наукою. 2015 І. Леонтьєва захистила кандидат. дис., присвяч. Л., – «Спадщина О. Ф. Лазурського (1874–1917) у вимірі відчизняної експериментальної педагогіки».

Пр.: О влиянии мышечных движений на черепномозговое кровообращение. С.-Пе­тербург, 1900; Очерк науки о характерах. С.-Пе­тербург, 1906; 3-е изд. – Петроград, 1917; Программа исследования личности. С.-Петербург, 1908; К учению о психической активности. Москва, 1916; Классификация личностей. Петроград, 1921; 3-е изд. – Ленинград, 1924; Психология общая и экспериментальная. 3-е изд. Ленин­град, 1925.

Літ.: Садчикова В. І. Психологічна спадщина О. Ф. Лазурського // Нариси з історії вітчизн. психології кін. 19 і поч. 20 ст. К., 1959; Журавель В. А. Роль А. Ф. Лазурского в создании отечественной медицинской психологии // ЖНП им. К. 1977. Т. 77, вып. 6; Леон­тьев Д. А. Теория личности А. Ф. Лазур­ского: от наклонностей к отношениям // Методология и история психологии. 2008. Т. 3, № 4.

Н. М. Фещенко

Основні праці

О влиянии мышечных движений на черепномозговое кровообращение. С.-Пе­тербург, 1900; Очерк науки о характерах. С.-Пе­тербург, 1906; 3-е изд. – Петроград, 1917; Программа исследования личности. С.-Петербург, 1908; К учению о психической активности. Москва, 1916; Классификация личностей. Петроград, 1921; 3-е изд. – Ленинград, 1924; Психология общая и экспериментальная. 3-е изд. Ленин­град, 1925.

Рекомендована література

  1. Садчикова В. І. Психологічна спадщина О. Ф. Лазурського // Нариси з історії вітчизн. психології кін. 19 і поч. 20 ст. К., 1959;Google Scholar
  2. Журавель В. А. Роль А. Ф. Лазурского в создании отечественной медицинской психологии // ЖНП им. К. 1977. Т. 77, вып. 6;Google Scholar
  3. Леон­тьев Д. А. Теория личности А. Ф. Лазур­ского: от наклонностей к отношениям // Методология и история психологии. 2008. Т. 3, № 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лазурський Олександр Федорович / Н. М. Фещенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53073

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53073

Схожі статті

Калита
Людина  |  Том 12 | 2012
Л. І. Тараненко
Наконечний
Людина  |  Том 22 | 2020
О. В. Шишка
Безруков
Людина  |  Том 2 | 2003
В. І. Білоус

Нагору