ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Левитський Григорій Андрійович

ЛЕВИ́ТСЬКИЙ Григорій Андрійович (07(19). 11. 1878, с. Білки Сквир. пов. Київ. губ., нині Попільнян. р-ну Житомир. обл. – 20. 05. 1942, м. Зла­тоуст Челябін. обл., РФ) – ботанік, цитогенетик. Брат Михай­ла, дядько Сергія Левитських. Доктор біологічних наук (1934), член-кореспондент АН СРСР (1932). Учасник 1-ї світової вій­ни. Державні нагороди СРСР. Закін. Колегію П. Ґалаґана і Університет св. Володимира (1902) у Києві. Відтоді працював у ботан. кабінеті Київ. політех. інституту. За участь у революції 1905–06 заарешт., 8 місяців перебував у Бутир. в’язниці у Москві, після чого висланий за кордон на 3 р. Працював на дослід. станції Вілла-Франка побл. Ніцци (Франція), згодом – у Ботан. саду Бонн. університету (Німеччина) під керівництвом проф. Е. Страсбурґера. Опублікував низку праць з питань нехромосом. спадково­сті. 1911 повернувся до Києва, викладав морфологію і систематику рослин у Київ. політех. інституті. Від 1917 – приват-доцент Київ. університету. 1920–25 – організатор і завідувач кафедри морфології й систематики рослин Київ. інституту нар. господарства; водночас від 1921 – проф. однойм. каф. Київ. с.-г. інституту; 1922–25 – зав. лаб. Київ. інституту селекції. 1925 на запрошення М. Вавилова переїхав до Ленінграда (нині С.-Петербург), де організував і до 1941 очолював цитол. лаб. Всесоюз. інституту рослинництва; водночас 1930–32 – професор кафедри морфології і систематики рослин Молочно-городнього інституту, 1933–41 – каф. генетики рослин Університету, 1938–41 – каф. селекції, генетики і насінництва Пушкін. с.-г. інституту. 1933 заарешт. і засудж. до 3-х р. заслання в м. Ачинськ (Краснояр. край, РФ). Завдяки клопотанням іноз. учених через рік повернувся із заслання. 1937 зно­ву заарешт., незабаром звільн. 28 червня 1941 за звинуваченням у приналежності до контррев. організації заарешт. втретє. Помер в ув’язненні. Реабіліт. 1955. Л. зробив вагомий внесок у розвиток уявлень про будову та еволюцію хромосом. Він довів, що відкрита С. Навашиним будова хромосом Galtonia candi­cans є осн. принципом організації всіх хромосом. Вивчав особливості будови і розвитку хондріосом (мітохондрій) у рослин. клітинах. Розробив спец. фіксатор, що дає змогу детально встановити мікроскопічну організацію мітохондрій. 1924 увів поняття каріотипу як хромосом. комплексу виду, заклав основи каріо­систематики. Співзасн. наук. напряму – радіац. генетика рос­лин. Продемонстрував можливість використання цитол. аналізу в селекц. діяльності. Автор першого рос. посібника з цитогенетики «Материальные осно­вы наследственности» (К., 1924), який відіграв вагому роль у її становленні як самост. науки.

Пр.: Элементы биометрики: Общедоступное руководство для натуралистов и аграрников. К., 1922; Морфо­логия хромосом. История. Методика. Факты. Теория // Тр. по приклад. бота­нике, генетике и селекции. 1931. Т. 27, № 1; Цитология растений: Избр. тр. Москва, 1976; Цитогенетика растений: Избр. тр. Москва, 1978.

Літ.: Хорьков Е. И. Научная деятельность Г. А. Левитского // Левитский Г. Цитогенетика растений: Избр. тр. Мос­ква, 1978; Голда Д. М. Зірка Г. Левит­ського // Київ. університет. 1992. № 2; Велич­ко М. В., Стефаник В. І. Григорій Андрі­йович Левитський – український цитогенетик та каріосистематик // ЦГ. 2010. Т. 44, № 2; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

Д. М. Голда

Основні праці

Элементы биометрики: Общедоступное руководство для натуралистов и аграрников. К., 1922; Морфо­логия хромосом. История. Методика. Факты. Теория // Тр. по приклад. бота­нике, генетике и селекции. 1931. Т. 27, № 1; Цитология растений: Избр. тр. Москва, 1976; Цитогенетика растений: Избр. тр. Москва, 1978.

Рекомендована література

  1. Хорьков Е. И. Научная деятельность Г. А. Левитского // Левитский Г. Цитогенетика растений: Избр. тр. Мос­ква, 1978;Google Scholar
  2. Голда Д. М. Зірка Г. Левит­ського // Київ. університет. 1992. № 2;Google Scholar
  3. Велич­ко М. В., Стефаник В. І. Григорій Андрі­йович Левитський – український цитогенетик та каріосистематик // ЦГ. 2010. Т. 44, № 2;Google Scholar
  4. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Левитський Григорій Андрійович / Д. М. Голда // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53708

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53708

Схожі статті

Анищенко
Людина  |  Том 1 | 2001
Л. О. Гурська
Король
Людина  |  Том 14 | 2014
В. Б. Страшевич
Нікіфоровський
Людина  |  Том 23 | 2021
М. Ю. Клевець

Нагору