ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Легенда

ЛЕГЕ́НДА (від лат. legenda – те, що потрібно читати) – усний прозовий народнопоетичний твір про давноминулі події міфологічного та релігійного змісту, розповідь у якому ведеться від третьої особи. Термін «Л.» виник у середньовіччі і спочатку стосувався лише опису життя святих (читали у церкві в день відповід. святого). Поступово жанр Л. перейшов на реліг.-дидакт. та фантаст. оповідання, притчі про тварин і рослин. Нар. традиція значно розширила сюжетно-темат. діапазон творів. За міжнар. класифікацією, укр. матеріал Л. умовно можна звести до декількох рубрик: етіол. й есхатол. (про причини виникнення явищ природи, істот, людей та їхній кінець); біблійно-героїчні та агіогр. (про святих); про міфічні істоти, предмети, сили. При цьому незвичайні події подають як реальні, а фантастика не є ознакою розмежування Л. і переказу. Згідно з темат. принципом, значну кількість становлять етіол. Л. – про походження Все­світу, землі, зірок, людини, рослин, тварин («Створення землі», «З чого вийшли гори, болота, долини», «Звідки взявся лелека» та ін.). Спостерігається змішування давньої міфології з біблій. й апокриф. космологією. Біблійно-героїчні, агіогр. Л. розповідають про мандрівки по землі Бога (Христа) з апостолами і святими; деякі Л. – про соц.-куль­турні явища, зокрема походження народів, сусп. прошарків, предметів побуту та ін. («Першопредки», «Вік людини», «Про панів», «Звідки пішов віз», «Як виникло ковальство»). Демонол. Л. описують образи слов’ян. демонології – польовиків, лісовиків, водяних, госп.-домових духів, вони пов’язані з первіс. віруваннями й уявленнями про духів. До Л. про міфічні істоти, предмети, сили належать поширені сюжети про велетнів, міфіч. риб, однорога, персоніфік. смерть. Значно менше у фольклорі есхатол. Л. – про кінець світу та мандрівки душі в потойбіч. світі. Осн. сенс цих творів полягає у дотриманні високих морал.-етич. принципів суспільства.

Літ.: Галицько-руські народні легенди // Етногр. зб. Т. 12, 13. Л., 1902; Легенди та перекази. К., 1985; Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Л., 1992; Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. К., 1995; Як виник світ: легенди, колядки, балади. Л., 2001.

В. В. Сокіл

Рекомендована література

  1. Галицько-руські народні легенди // Етногр. зб. Т. 12, 13. Л., 1902;Google Scholar
  2. Легенди та перекази. К., 1985;Google Scholar
  3. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Л., 1992;Google Scholar
  4. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. К., 1995;Google Scholar
  5. Як виник світ: легенди, колядки, балади. Л., 2001. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Легенда / В. В. Сокіл // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54021

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54021

Кількість переглядів цього року:

352

Схожі статті

Атлас української мови
Мова і література  | Том 1 | 2001
П. Ю. Гриценко
Казка
Мова і література  | Том 11 | 2011
Ю. Ф. Ярмиш
Література для дітей та підлітків
Мова і література  | Том 17 | 2016
С. С. Іванюк

Нагору