ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Легітимація етична

ЛЕГІТИМА́ЦІЯ ЕТИ́ЧНА – процедура обґрунтування (виправдання) норм моралі. Етичні норми не приймають як довіл. приписи; вони підлягають виправданню і повинні мати всезаг. значущість. Якщо у домодерні часи легітимативну інстанцію розглядали метафізично (напр., лад буття, світ ідей, Бог, природа), то у Новий час – трансцендентально (філософія свідомості); легітимацію морал. належностей здійснювали на основі рац. обґрунтування. У новіт. морал. філософії легітиматив. метаінституцією постав практич. дискурс. Проте якщо у комунікатив. філософії (К.-О. Апель, Ю. Габермас) апелюють до ідеал. (трансцендентал.) дискурсу як регулятив. ідеї остаточ., гранич. або процедур. обґрунтування, то у цінніс. консерватизмі (Г. Люббе, Г. Кальтен­бруннер, В. Клюксен), постмодернізмі (Р. Рорті, М. Фуко, В. Вельш), амер. комунітаризмі (А. Макінтайр, Х. Вельцер, М. Сендел, Е. Тейлор), систем. теорії (Н. Луман) обмежуються емпірич. дискурсом як легітиматив. інстанцією правових та морал. норм.

Літ.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Из­бран. произведения / Пер. с нем. Мос­ква, 1990; Апель К.-О. Дискурсивна етика: політика і право / Пер. з нім. К., 1999; Єрмоленко А. М. Універсальний громадський дискурс як морально-етична метаінституція легітимації політичного ладу // Етика і політика. К., 2001; Його ж. Дискурс-етична легітимація соціальних інституцій сучасного суспільства // ФД. 2009. № 5.

А. М. Єрмоленко

Рекомендована література

  1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Из­бран. произведения / Пер. с нем. Мос­ква, 1990;Google Scholar
  2. Апель К.-О. Дискурсивна етика: політика і право / Пер. з нім. К., 1999;Google Scholar
  3. Єрмоленко А. М. Універсальний громадський дискурс як морально-етична метаінституція легітимації політичного ладу // Етика і політика. К., 2001;Google Scholar
  4. Його ж. Дискурс-етична легітимація соціальних інституцій сучасного суспільства // ФД. 2009. № 5. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Легітимація етична / А. М. Єрмоленко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54033

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54033

Кількість переглядів цього року:

21

Схожі статті

Кузьмінський
Людина  |  Том 16 | 2016
О. Р. Соколовський
Мандри
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
О. М. Бойко
Кримські проліски
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
О. В. Бєляєва

Нагору